fbpx

Симона Славейкова

Симона Валериева Славейкова родена на 20 февруари 1993 г. в гр. Търговище.  Средното си образование завършва в Професионална гимназия по Туризъм и Хранително Вкусови Технологии  „Алеко Константинов” – гр. Търговище с придобита квалификация Организация на туризма и свободното време. Висшето си образование завършва в Икономически университет – Варна със специалност Счетоводство и контрол – бакалавър. […]

Румен Минев

Румен Минев е роден на 31.05.1967г. в Казанлък. Завършва висшето си образование в Ташкентски Държавен Икономически Университет, специалност Икономика на търговията. В Московски Политически Институт ,Москва,Русия, факултет МИО повишава квалификацията си със специалност Международни политически отношения. Разведен с едно дете.

Проф. Симеон Ананиев

Проф. Симеон Ананиев Ананиев е български учен, професор, експерт и стопански деец в сферата на транспорта. Той е председател на Асоциацията на българските железопътни превозвачи и Клъстър зелен транспорт, член на УС на Българската асоциация на вещите лица и експертите, съдебен експерт (вещо лице) в списъците на Министерство на правосъдието на България за извършване на […]

Марио Христов

Д-р инж. Марио Николов Христов е роден на 27 август 1954 в Оряхово. Той е машинен инженер специалност “Двигатели с вътрешно горене”; дипломиран патентен специалист; докторска дисертация на тема “Методи и модели за системно проектиране на технологични иновации”; магистър по право; лицензиран оценител на дълготрайни нематериални активи; БГ представител по индустриална собственост за изобретения, марки […]

Марио Биков

Марио Биков е роден през 1967 г. в гр. Сандански.През 1986 г. завършва средно образование в Благоевград, след което отбива задължителната тогава военна служба от 1986 до 1988 г.  От 1988 до 1993 г. завършва специалността “Специална педагогика” в педагогическия факултет на ВПИ Благоевград. От 1993 г. до 1998 г. завършва специалността “Право” в ЮЗУ […]

Кирил Петрунов

Кирил Петрунов е роден на 13.07 1976г. в гр. София. Висшето си образоване завършва в УНСС – София през 2002г.– специалност „Финанси“. В работната му кариера има повече от 15 години опит като мениджър и ръководител на различни екипи. Започва кариерата си в една от най-големите фирми за търговия в сферата на бързо оборотни стоки. […]

Камен Кръстев

Д-р Камен Кръстев е магистър по “Счетоводство и контрол”, магистър по “Застраховане”, притежава следдипломна квалификация по “Застрахователен мениджмънд”, доктор по “Икономика” и преподавател в ПУ “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив. В своята кариера, дълги години е заемал ръководни постове в различни компании от финансовата област, най-вече в застраховането и пенсионното осигуряване. Д-р Кръстев е бил ангажиран […]

Едуард Радев

Едуард Радев е роден на 29.12.1993г. в Плевен. Професионалист с придобита магистърска степен по Телекомуникации от Технически университет, София (България). От 2014 до днес е член на Академичния съвет и Факултетния съвет при Технически университет. Бил е Председател на Студентски съвет при Технически университет – София и зам. председател по учебната дейност към същия съвет. […]

Диана Николова

Диана Николова е родена 29.03.1974 в гр. Монтана. Средното си образование завършва гр.Усогорск , КОМИ АССР. Завършила е френска филология в ВТУ „ Св.св. Кирил и Методи” гр. Велико Търново, а в УНИБАТ София придобива квалификация по специалността „Печатни комуникации” и магистърска степен по специалност „Национална сигурност”. Говори свободно френски, руски и английски език, разведена […]

Емил Димитров

Връзка с научни и културни общности ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ […]