fbpx
 

Партия МИР стартира разговори за създаване на Общ фронт за промяна в България

август 11, 2021

Политическа партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) стартира разговори за създаване на Общ фронт за промяна в България. Това каза председателят на партията Симеон Славчев.

„През последната една година българския народ стана свидетел на поредната подмяна в България. Подмениха се ценности, подмениха се исканията на протеста, стигна се дори до там самият граждански и справедлив протест да бъде яхнат и употребен от едни лица, които са символ на задкулисието и статуквото в страната, но които сами себе си нарекоха хората и партиите на промяната. Нищо подобно – именно те са хората и партиите на подмяната в България. Именно за това партия МИР стартира разговор с политически партии, гражданските и неправителствените организации за създаване на Общ фронт за промяна в България“, заяви лидерът на партия МИР Симеон Славчев.

Той подчерта, че партия МИР винаги е давала решения на конкретните проблеми и сега също предлага изход от създалата се патова ситуация, която вкара България в политическа, конституционна, политическа и морална криза, които според Славчев водят след себе си икономическа, финансова и социална криза.

„Като изход от създалата се ситуация партия МИР предлага да се подготви, да се обсъди и чрез Национален Референдум да се приеме нов Обществен договор. Основното в новия Обществен договор ще бъде приемането на Етични правила и норми, които напълно да съответстват на историческите традиции, на народопсихологията на българите, както и на нормите на православната етика. Чрез него ще бъдат гарантирани позитивните права на гражданите, както и създаването на възможност те да изпълняват възложените им задължения и отговорности. В Обществения договор ще се разпишат необходимите регламенти за пълното въвеждане в действие във всички сфери на обществено-икономическия живот на страната на структурно-определящите принципи – „СВОБОДАТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА“, с гаранции за тяхното балансирано и едновременно прилагане от всички и навсякъде“, каза председателят на ПП МИР Симеон Славчев.

Според него етиката регулира обществените и междуличностни отношения и е тази, която определя морала на отделния гражданин да стане общовалиден и да се базира на традиционните ни български ценности. Именно за това от партия МИР предлагат тези общоприети етични правила да залегнат в основата на правната система на държавата и на новия Обществен договор.

От партия МИР предлагат също така в Конституцията на България, както и в законовите и подзаконовите актове да се регламентира, че заемането на управленски позиции в държавата се осъществява само по строго определени правила, които задължават партиите, спечелили парламентарни и местни избори да издигат единствено кандидати, преминали през конкурси, провеждани от специалисти в дадената област, организационно членуващи в напълно автономни браншови структури към съответните политически партии.

„Едно от най-важните неща, които партия МИР предлага е да се въведе чрез закон Система за стандарти за качеството на мениджмънта в държавното управление – GIMS 100 (Government Institutes Management Standards). Всичко това ще гарантира коренно различен подход при подбора на управленските кадри в страната, които ще бъдат компетентни, експерти и професионалисти и напълно осъзнато и обективно ще носят личната си отговорност за изпълнението на възложените управленски функции“, заяви още лидерът на партия МИР Симеон Славчев.

От партия МИР предлагат още икономическия, социалния и политическия живот в България да се изградят наново.

„За тази цел партия МИР предлага под патронажа на президента Румен Радев да се организира Национална кръгла маса с всички национално отговорно политически сили и граждански организации, по време на която да се очертаят дългосрочните приоритети за България около които да се търси национален консенсус и създаване на Национална стратегия за възстановяването и развитието на България. Крайно време е всички честни, почтени, морални, инициативни и родолюбиви българи да се обединим и да извършим истинската и така желаната промяна в родината“, заяви лидерът на партия МИР Симеон Славчев.

 

 

 

 

 

 

mir mir