fbpx
 

ПП МИР ПРОВЕДЕ СРЕЩИ С ГРАЖДАНИ В СОФИЯ

юли 9, 2021

Представители на ПП МИР (Морал, Инициативност и Родолюбие) проведоха срещи с граждани на възлови места в София. С изнесени приемни в Южния парк, на бул. „Патриарх Евтимий“ и в парк „Гео Милев“ граждани се запознаха с информация за кандидатите за народни представители от ПП МИР и с водачите на листи.

Основните въпроси, които бяха дискутирани с гражданите, бяха за въвеждането на социално-пазарното стопанство, за борбата с демографската катастрофа, управлението на страната по време на пандемия и външната политика на България. По тези теми ПП МИР направи и кръгли маси в БТА-София, където бяха представени основните виждания на политическата сила.

ПП МИР представи и четирите основни приоритета за реформи – туризъм, транспорт, инфраструткура и логистика , селско стопанство и високи и чисти технологии, както и експертите, които са разработили подробни стратегии за тези реформи.

Гражданите поставиха и редица въпроси каква е политиката на ПП МИР в сферата на сигурността, как могат да се повишат доходите на българите и може ли държавата да се управлява ефективно по време на криза. Основен акцент беше поставен върху борбата с корупцията, като беше представена визията на партията за въвеждането на електронното правителство, което ще облекчи бизнеса и ще доведе до сериозно намаляване на корупцията и административната тежест.

Срещи с граждани бяха проведени и в Смолян, Велинград, Пазарджик, както и във всички областни градове в страната.

mir mir