fbpx
 

ПП МИР СЕЗИРА МВР ЗА ВОДНАТА КРИЗА В ПЕРНИК

юли 7, 2021

Председателят на ПП МИР (Морал, Инициативност и Родолюбие) Симеон Славчев сезира служебния министър на вътрешните работи Бойко Рашков за водната криза в Перник. С писмо до ведомството Симеон Славчев разкрива за неправилно изразходвани държавни средства за ремонт на ВиК мрежата в града, както и бездействието на прокуратурата по темата. „Повече от година след водната криза в гр. Перник, гр. Батановци, с. Дивотино, с. Люлин, с. Мещица, с.Черна гора, с. Богданов дол, с. Големо Бучино и с. Лесковец, няма осъдени за водния геноцид. Освен това прокуратурата не се самосезира за средствата, които се изляха в Перник без положителен ефект за водопотребителите“, заяви Симеон Славчев. Според него са отпуснати 32 милиона лв. за яз. „Судена“, съгласно заемно споразумение между МРРБ и Световна банка, за полагане на геомембрана на стената на язовира, укрепването на водовземната кула със стоманен кожух, ремонт на пречиствателната станция за питейни води и ремонта на отвеждащите водопроводи от язовира.

„Неизвестно колко милиона лева допълнителни публични средства са изразходвани или се изразходват в момента за довършване на ремонта, предвиден в заема от Световната банка, без обществени поръчки“, заяви Симеон Славчев. Председателят на ПП МИР коментира, че са изразходени над 27 милиона лв. публични държавни средства за изграждането на нов водопровод с помпена станция от яз. „Бели Искър“ до Перник без обществена поръчка и без разрешение за строеж до момента, който увеличава загубите на вода след включването му. „Неизвестно колко милиона лева публични средства са изразходвани за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на Перник без обществени поръчки, като се подменят и водопроводи, залегнали в подписания от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник административен договор“, заяви още Симеон Славчев.

В резултат на извършените дейности не е подобрено качеството на питейната вода, което по показателя мътност системно нарушава Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Видно е, че изпълненото строителство преди, по време и след водната криза е облагодетелствало някои хора, но не и истинските водопотребители, които трябва да покрият разходите с цената на водата. Освен това, изграденият нов водопровод от яз. „Бели Искър“ без пречиствателна станция за питейни води не може да се ползва за питейно-битови нужди. Моля Вашето съдействие за защита интересите на водоползвателите на „ВиК ООД-Перник“, заяви още Симеон Славчев. Той допълни, че ПП МИР е пуснала сигнал до МРРБ, Министерство на околната среда и водите и Министерство на финансите, но все още отговор от тях не е получен.

 

mir mir