fbpx
 

ЮРИСТИ, ЛЕКАРИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ СА В ЛИСТАТА НА ПП МИР ЗА ОБЛАСТ ХАСКОВО

юли 6, 2021

Юристи, лекари, и предприемачи са в листата на ПП МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) за област Хасково за предстоящите парламентарни избори. Водач на листата е Недялка Маркова. Тя е адвокат. Завършила ПМГ „Иван Вазов“ в Димитровград, а след това и право във ВСУ „Черноризец Храбър“ във Варна. Работи като адвокат по наказателни дела в адвокатска колегия в Хасково. Наградена е от „Национални награди за правосъдие“ през 2019 г. за „Дело номер 1 на България“ за една от най-скандалните кражби през изминалото десетилетие – фиш с огромна печалба от тотото е откраднат от законния му собственик – момче, останало без родители.

На второ място в листата е д-р Светла Петрова, която е служител в Агенцията по безопасност на храните в Хасково и отговаря за ветеринарния контрол. Пламен Тодоров е на трето място в листата на ПП МИР, той е шеф на специализиран сервиз и е един от водещите експерти в сферата на сигурността. Завършил е „противодействие на престъпността“ в Академията на МВР и е дипломиран инженер от ХТМУ – София. Брокерът Мирослав Влашев е на четвърто място в листата, а строителният предприемач Валентин Желязков е на пето място.

ПП МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) се обръща към всички честни, дейни и морални българи, които са готови с дела да помогнат на Родината ни да се възроди. Призоваваме ви да обединим силите си, знанията си, опита си, дръзновението и смелостта си и да поведем битка за нашето настояще и най-вече за бъдещето на нашите деца и внуци!

ПП МИР определя четири приоритетни отрасли, които са изключително важни за повишаване ефективността на българската икономика и повишаване благосъстоянието на българските гражданина: туризъм; селско стопанство; транспорт, инфраструктура и логистика; високи технологии и екологични чисти производства.

ПП МИР предлага въвеждането на социалното-пазарното стопанство като икономическа основа на българското общество. Неговата същност е в балансираното обединяване в едно действието на принципа на свобода на пазарите, принципа за социално изравняване и принципа на нравствена отговорност на всеки и на обществото като цяло. Целите на социално-пазарно стопанство са пълната заетост на капитала и труда (т.е. всички да печелят и работници и работодатели), устойчиво икономическо развитие, стабилните пари, свободно икономическо състояние.

Социално-пазарното стопанство е доказана практика, която е единствено адекватна на изискванията на съвременното общество и стопанство. Тя ще измъкне България от сегашната криза и безизходица и ще направи българското икономическо чудо и ще превърне България в силна социална и индустриална държава.

ПП МИР предлага:

  1. Икономическия, социалния и политическия живот в България да се изградят на ново;
  2. Финансова децентрализация;
  3. Да се създаде Министерство на семейството, което ще гарантира опазване на българския род и традиции;
  4. Държавата да се грижи за младите български семейства;
  5. Да се изготвят и да се приемат единни обществени етични норми. Етиката регулира обществените и междуличностни отношения и е тази, която определя морала на отделния гражданин да стане общовалиден и да се базира на традиционните ни български ценности.
  6. Да бъде въведена система за контрол на качеството на управление в страната като цяло и в отделните сфери и направления;
  7. Бизнеса да има свой Етичен кодекс;
  8. Да се въведе мандатност (до 2 мандата) за всички публични избираеми длъжности (общински съветници, кметове, народни представители).

 

Време е за нов модел на развитие и активни граждански действия!

Подкрепете новото поколение в българската политика – ПП МИР с номер 9!

mir mir