fbpx
 

УЧИТЕЛИ, ДИПЛОМАТИ И ЕКСПЕРТИ ПО СИГУРНОСТТА СА В ЛИСТАТА НА ПП МИР ЗА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

юли 6, 2021

Учители, дипломати и експерти по сигурността са в листата на ПП МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) за област Кюстендил за предстоящите парламентарни избори. Водач на листата е Светлин Колев. Той е учител на деца в предучилищна възраст, като им преподава и английски език. Завършил е 119 СОУ „Акад. М. Арнаудов“ с профил „Бизнес и финанси“, както и „Предучилищна педагогика и чужд език“ в СУ „Св. Климент Охридски“.  Магистър по „Логопедия“. Учител по професия и по призвание. Неговите основни приоритети са защита на традиционното българско християнско семейство, съставено от мъж и жена, държавна политика по подкрепа на семейството и стимулиране на раждаемостта. Той се обявява и за прекратяване на антисемейнните и джендър политики и ерозирането на моралните устои в българското общество.

Друг негов основен приоритет е премахване на вредните външни влияния върху българската социална политика и установяване на държавата като стълб на социалната стабилност и справедливост. Той е активно ангажиран с въпроси, свързани със социалната политика, образованието и културата. Участник в инициативи с обществена, просветителска и благотворителна насоченост.

Втори в листата е Йордан Янев, а трети е експертът по логистика Жечо Жечев. Четвърти в листата е Пламен Стоянов. Той е дипломат, офицер от запаса, познат в професионалните среди като един от най-компетентните експерти по управление на кризи, национална и международна сигурност, с богат практически опит.

Дълги години е работил активно в областта на националната сигурност, като е бил член на екипите, изготвили първия Закон за отбраната и въоръжените сили през 1991 година във Великото народно събрание, както и Закона за управление при кризи от 2003 година. Като водещ експерт в сферата на сигурността, е изготвял мнения и становища на МВнР по много закони и други нормативни документи. От 1995 година работи в звеното по „Управление на кризи и отбранително-мобилизационна подготовка“ на Министерство на външните работи, а от 2000 година е негов ръководител. Като такъв е участвал в организирането на защитата на дипломатическите мисии и българските граждани във всички горещи точки на планетата, като на всички тези места е бил лично.

Пета в листата на ПП МИР е Моника Георгиева. Тя е спортист, която успешно развива и частен бизнес.

ПП МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) се обръща към всички честни, дейни и морални българи, които са готови с дела да помогнат на Родината ни да се възроди. Призоваваме ви да обединим силите си, знанията си, опита си, дръзновението и смелостта си и да поведем битка за нашето настояще и най-вече за бъдещето на нашите деца и внуци!

ПП МИР определя четири приоритетни отрасли, които са изключително важни за повишаване ефективността на българската икономика и повишаване благосъстоянието на българските гражданина: туризъм; селско стопанство; транспорт, инфраструктура и логистика; високи технологии и екологични чисти производства.

ПП МИР предлага въвеждането на социалното-пазарното стопанство като икономическа основа на българското общество. Неговата същност е в балансираното обединяване в едно действието на принципа на свобода на пазарите, принципа за социално изравняване и принципа на нравствена отговорност на всеки и на обществото като цяло. Целите на социално-пазарно стопанство са пълната заетост на капитала и труда (т.е. всички да печелят и работници и работодатели), устойчиво икономическо развитие, стабилните пари, свободно икономическо състояние.

Социално-пазарното стопанство е доказана практика, която е единствено адекватна на изискванията на съвременното общество и стопанство. Тя ще измъкне България от сегашната криза и безизходица и ще направи българското икономическо чудо и ще превърне България в силна социална и индустриална държава.

ПП МИР предлага:

  1. Икономическия, социалния и политическия живот в България да се изградят на ново;
  2. Финансова децентрализация;
  3. Да се създаде Министерство на семейството, което ще гарантира опазване на българския род и традиции;
  4. Държавата да се грижи за младите български семейства;
  5. Да се изготвят и да се приемат единни обществени етични норми. Етиката регулира обществените и междуличностни отношения и е тази, която определя морала на отделния гражданин да стане общовалиден и да се базира на традиционните ни български ценности.
  6. Да бъде въведена система за контрол на качеството на управление в страната като цяло и в отделните сфери и направления;
  7. Бизнеса да има свой Етичен кодекс;
  8. Да се въведе мандатност (до 2 мандата) за всички публични избираеми длъжности (общински съветници, кметове, народни представители).

 

Време е за нов модел на развитие и активни граждански действия!

Подкрепете новото поколение в българската политика – ПП МИР с номер 9!

mir mir