fbpx
 

ПРОФЕСОРИ, ЛЕКАРИ, ИНЖЕНЕРИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ СА В ЛИСТАТА НА ПП МИР ЗА СТАРА ЗАГОРА

юли 6, 2021

Професори, лекари, инженери и предприемачи са в листата на ПП МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) за Стара Загора за предстоящите парламентарни избори. Водач на листата е председателят на ПП МИР Симеон Славчев. Той е инженер-магистър по „Индустриален мениджмънт“ от Техническия университет София. Има над 15 години управленски опит като мениджър и управител на фирми и ръководител на проекти. Владее немски, английски и руски език. Женен с едно дете.

Втори в листата е доц. д-р Светла Цветкова. Тя е университетски преподавател от УНСС по управление, маркетинг и човешки ресурси. Доц. д-р Светла Цветкова се кандидатира за народен представител с лична кауза, посветена да защитава интересите на българските деца и на техните родители и най-вече на родителите на деца с проблеми в развитието. Тя се включи в националната кампания „Гласувай за децата! Стани защитник на децата!“ на Национална мрежа на децата и подписа декларация, че ще стане ревностен защитник на правата им.

Трети в листата е инж. Мико Леви, който е един от водещите експерти на ПП МИР в сферата на застраховането. Притежава значителен опит както в България, така и в Руската федерация.

Водещият експерт в областта на транспорта, инфраструктурата и логистиката проф. д-р Симеон Ананиев е на четвърто място в листата. Той е преподавател по спедиция, статистика и управление на транспорта във ВТУ „Тодор Каблешков“ – София и водещ експерт от ПП МИР, който е разработил програма и дългосрочна визия за транспорта, инфраструктурата и логистиката.

Проф. д-р Ананиев е председател на Асоциацията на българските железопътни превозвачи и Клъстер Зелен Транспорт, член на УС на Българската асоциация на вещите лица и експертите, съдебен експерт (вещо лице) в списъците на Министерство на правосъдието на България за извършване на транспортно-икономически експертизи. Основните сфери, в които работи, са интегрирани транспортни системи и инфраструктура, транспортна логистика и интермодални превози.

На пето място в листата е д-р Александър Колев, директор на спешен медицински център, а на следващо място е Румен Минев. Той е главен секретар в консулството на Узбекистан в България. Преди това е работил в различни предприятия и има значителен опит в търговията на пазарите в Руската федерация. Бил е и търговски директор.

Административният директор на Бургаския свободен университет проф. д-р инж. Радостин Долчинков е седми в листата на ПП МИР в Стара Загора. Той е декан на Центъра по информатика и технически науки към висшето училище. Професорът е председател на Държавната изпитна комисия по индустриален мениджмънт в Бургаския свободен университет и е един от най-изявените учени в областта на индустриалния мениджмънт и машинното инженерство.

Адвокатът Мартин Благоев е един от водещите експерти-юристи на ПП МИР и е на осмо място в листата, а предприемачът в селското стопанство и строителството Драгомир Дечев е на девето място в листата.

ПП МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) се обръща към всички честни, дейни и морални българи, които са готови с дела да помогнат на Родината ни да се възроди. Призоваваме ви да обединим силите си, знанията си, опита си, дръзновението и смелостта си и да поведем битка за нашето настояще и най-вече за бъдещето на нашите деца и внуци!

ПП МИР определя четири приоритетни отрасли, които са изключително важни за повишаване ефективността на българската икономика и повишаване благосъстоянието на българските гражданина: туризъм; селско стопанство; транспорт, инфраструктура и логистика; високи технологии и екологични чисти производства.

ПП МИР предлага въвеждането на социалното-пазарното стопанство като икономическа основа на българското общество. Неговата същност е в балансираното обединяване в едно действието на принципа на свобода на пазарите, принципа за социално изравняване и принципа на нравствена отговорност на всеки и на обществото като цяло. Целите на социално-пазарно стопанство са пълната заетост на капитала и труда (т.е. всички да печелят и работници и работодатели), устойчиво икономическо развитие, стабилните пари, свободно икономическо състояние.

Социално-пазарното стопанство е доказана практика, която е единствено адекватна на изискванията на съвременното общество и стопанство. Тя ще измъкне България от сегашната криза и безизходица и ще направи българското икономическо чудо и ще превърне България в силна социална и индустриална държава.

ПП МИР предлага:

  1. Икономическия, социалния и политическия живот в България да се изградят на ново;
  2. Финансова децентрализация;
  3. Да се създаде Министерство на семейството, което ще гарантира опазване на българския род и традиции;
  4. Държавата да се грижи за младите български семейства;
  5. Да се изготвят и да се приемат единни обществени етични норми. Етиката регулира обществените и междуличностни отношения и е тази, която определя морала на отделния гражданин да стане общовалиден и да се базира на традиционните ни български ценности.
  6. Да бъде въведена система за контрол на качеството на управление в страната като цяло и в отделните сфери и направления;
  7. Бизнеса да има свой Етичен кодекс;
  8. Да се въведе мандатност (до 2 мандата) за всички публични избираеми длъжности (общински съветници, кметове, народни представители).

 

Време е за нов модел на развитие и активни граждански действия!

Подкрепете новото поколение в българската политика – ПП МИР с номер 9!

 

 

 

 

mir mir