fbpx
 

ЕКСПЕРТИ ОТ ТРАНСПОРТА И ТЪРГОВИЯТА СА В ЛИСТАТА НА ПП МИР ЗА ОБЛАСТ ВИДИН

юли 6, 2021

Експерти от транспорта и търговията са в листата на ПП МИР за кандидати за народни представители за област Видин. Водач на листата е инж. Илиян Лилов – дългогодишен експерт в сферата на транспорта и техническа експертиза на превозните средства. Той е роден във Видин. През 1991 г. завършва СПТУ “ Хр. Смирненски “ в дунавския град със специалност „електротехника“.  Завършил е “ Технологии и управление на транспорта“ във ВТУ „Тодор Каблешков“ в София. Магистър по „Автотехническа експертиза“ в  ЮЗУ “ Неофит Рилски“ в Благоевград.  Той е дългогодишен специалист по сервизна дейност, технически организатор на Годишни технически прегледи на ППС и председател на комисия за технически прегледи. Владее руски и сръбски език. Женен, с две деца.

Втори в листата е Георги Бързашки, чийто основен предмет на дейност е в сферата на търговията. Трети в листата е Калоян Казаков, който е техник.

ПП МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) се обръща към всички честни, дейни и морални българи, които са готови с дела да помогнат на Родината ни да се възроди. Призоваваме ви да обединим силите си, знанията си, опита си, дръзновението и смелостта си и да поведем битка за нашето настояще и най-вече за бъдещето на нашите деца и внуци!

ПП МИР определя четири приоритетни отрасли, които са изключително важни за повишаване ефективността на българската икономика и повишаване благосъстоянието на българските гражданина: туризъм; селско стопанство; транспорт, инфраструктура и логистика; високи технологии и екологични чисти производства.

ПП МИР предлага въвеждането на социалното-пазарното стопанство като икономическа основа на българското общество. Неговата същност е в балансираното обединяване в едно действието на принципа на свобода на пазарите, принципа за социално изравняване и принципа на нравствена отговорност на всеки и на обществото като цяло. Целите на социално-пазарно стопанство са пълната заетост на капитала и труда (т.е. всички да печелят и работници и работодатели), устойчиво икономическо развитие, стабилните пари, свободно икономическо състояние.

Социално-пазарното стопанство е доказана практика, която е единствено адекватна на изискванията на съвременното общество и стопанство. Тя ще измъкне България от сегашната криза и безизходица и ще направи българското икономическо чудо и ще превърне България в силна социална и индустриална държава.

ПП МИР предлага:

  1. Икономическия, социалния и политическия живот в България да се изградят на ново;
  2. Финансова децентрализация;
  3. Да се създаде Министерство на семейството, което ще гарантира опазване на българския род и традиции;
  4. Държавата да се грижи за младите български семейства;
  5. Да се изготвят и да се приемат единни обществени етични норми. Етиката регулира обществените и междуличностни отношения и е тази, която определя морала на отделния гражданин да стане общовалиден и да се базира на традиционните ни български ценности.
  6. Да бъде въведена система за контрол на качеството на управление в страната като цяло и в отделните сфери и направления;
  7. Бизнеса да има свой Етичен кодекс;
  8. Да се въведе мандатност (до 2 мандата) за всички публични избираеми длъжности (общински съветници, кметове, народни представители).

 

Време е за нов модел на развитие и активни граждански действия!

Подкрепете новото поколение в българската политика – ПП МИР с номер 9!

 

 

 

mir mir