fbpx
 

АДВОКАТИ, ИКОНОМИСТИ И МЕНИДЖЪРИ СА В ЛИСТАТА НА ПП МИР ЗА ОБЛАСТ СЛИВЕН

юли 6, 2021

Адвокати, икономисти и мениджъри са в листата на ПП МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) за област Сливен.  Водач на листата е Мартин Благоев. Той е един от най-младите и перспективни юристи от областта. Той е адвокат по търговско право е и изтъкнат юрист по наказателно право, като осъществява процесуално представителство  пред съда по наказателни и граждански дела и защита.  Имал е участие и в редица дела по гражданско право. Работил е и като главен юрисконсулт на водещи компании в областта, като е осъществявал юридически консултации във връзка търговската дейност на дружествата.  Изготвял е и справки, писмени становища, бил е и пълномощник на представителя на дружеството пред различни институции. Успешно развива и частен бизнес.

На второ място в листата е Стефан Лофчалиев. Той е икономист и експерт от транспорта, инфраструктурата и логистиката. Икономистът Ваня Роберто е на трето място в листата, а мениджърът Цветан Христанов е на четвърто място. Предприемачът Георги Кочев е на следващото място в листата, а техническият ръководител Иван Костов е на шесто място. Предприемачът в селското стопанство и строителството Драгомир Дечев е на седмо място.

ПП МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) се обръща към всички честни, дейни и морални българи, които са готови с дела да помогнат на Родината ни да се възроди. Призоваваме ви да обединим силите си, знанията си, опита си, дръзновението и смелостта си и да поведем битка за нашето настояще и най-вече за бъдещето на нашите деца и внуци!

ПП МИР определя четири приоритетни отрасли, които са изключително важни за повишаване ефективността на българската икономика и повишаване благосъстоянието на българските гражданина: туризъм; селско стопанство; транспорт, инфраструктура и логистика; високи технологии и екологични чисти производства.

ПП МИР предлага въвеждането на социалното-пазарното стопанство като икономическа основа на българското общество. Неговата същност е в балансираното обединяване в едно действието на принципа на свобода на пазарите, принципа за социално изравняване и принципа на нравствена отговорност на всеки и на обществото като цяло. Целите на социално-пазарно стопанство са пълната заетост на капитала и труда (т.е. всички да печелят и работници и работодатели), устойчиво икономическо развитие, стабилните пари, свободно икономическо състояние.

Социално-пазарното стопанство е доказана практика, която е единствено адекватна на изискванията на съвременното общество и стопанство. Тя ще измъкне България от сегашната криза и безизходица и ще направи българското икономическо чудо и ще превърне България в силна социална и индустриална държава.

ПП МИР предлага:

  1. Икономическия, социалния и политическия живот в България да се изградят на ново;
  2. Финансова децентрализация;
  3. Да се създаде Министерство на семейството, което ще гарантира опазване на българския род и традиции;
  4. Държавата да се грижи за младите български семейства;
  5. Да се изготвят и да се приемат единни обществени етични норми. Етиката регулира обществените и междуличностни отношения и е тази, която определя морала на отделния гражданин да стане общовалиден и да се базира на традиционните ни български ценности.
  6. Да бъде въведена система за контрол на качеството на управление в страната като цяло и в отделните сфери и направления;
  7. Бизнеса да има свой Етичен кодекс;
  8. Да се въведе мандатност (до 2 мандата) за всички публични избираеми длъжности (общински съветници, кметове, народни представители).

 

Време е за нов модел на развитие и активни граждански действия!

Подкрепете новото поколение в българската политика – ПП МИР с номер 9!

 

 

mir mir