fbpx
 

АДВОКАТИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ СА В ЛИСТАТА НА ПП МИР ЗА ОБЛАСТ РУСЕ

юли 6, 2021

Адвокати и предприемачи са в листата на ПП МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) за област Русе. Водач на листата е адв. д-р Христина Георгиева. Тя е един от най-младите и перспективни кандидати за народни представители в областта на правото и интелектуалната собственост от гражданската квота на партията.

Тя е адвокат и доктор по право на интелектуалната собственост, член на Европейския институт по право и първият български лектор в ежегодното лятно училище по Европейско частно право, организирано от Юридическия факултет на Университета в Залцбург и Академията по европейско частно право. Участвала е в летни училища по Европейско частно право в Университетите в Залцбург и Мюнхен, била е доброволец по проекти на UNESCO за образование за устойчиво развитие. Осъществила е обмен на докторанти по програмата „Еразъм+” в Университета в Любляна и поредица от научноизследователски мобилности в Университети в Солун, Гренобъл и Перуджа. Взема участие в тримесечен специализиран курс на Харвард по авторско право, а в последствие получава покана да присъства в симпозиум, проведен в Университета в Харвард, САЩ. Адв. д-р Георгиева преминава успешно обучения на Световната организация по интелектуална собственост в областта на правната закрила на софтуери, търговски марки, дизайни и географски означения. Взема участие в редица научни конференции в България и в чужбина. Поканена е да участва в организирането и провеждането на Лятно докторантско училище по право – една от проявите, посветени на 30-годишнината на Юридическия факултет на УНСС.

Тя е автор на първото цялостно монографично изследване в България на тема „Правна закрила на видео и електронните игри като обекти на интелектуална собственост”.

На второ място в листата е адвокатът Светла Иванова, а експертът в сферата на счетоводството Мария Петрова е на трето място. Предприемачът Мартин Петров е на следващото място в листата на ПП МИР, а счетоводителят Марияна Миткова е на пето място. Предприемачът и експерт от сферата на високите технологии и екологични производства Екатерина Барбова е на шесто място в листата, а инж. Мартин Янев е на седмо място в листата. Той е експерт от сферата на транспорта, инфраструктурата и логистиката.

ПП МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) се обръща към всички честни, дейни и морални българи, които са готови с дела да помогнат на Родината ни да се възроди. Призоваваме ви да обединим силите си, знанията си, опита си, дръзновението и смелостта си и да поведем битка за нашето настояще и най-вече за бъдещето на нашите деца и внуци!

ПП МИР определя четири приоритетни отрасли, които са изключително важни за повишаване ефективността на българската икономика и повишаване благосъстоянието на българските гражданина: туризъм; селско стопанство; транспорт, инфраструктура и логистика; високи технологии и екологични чисти производства.

ПП МИР предлага въвеждането на социалното-пазарното стопанство като икономическа основа на българското общество. Неговата същност е в балансираното обединяване в едно действието на принципа на свобода на пазарите, принципа за социално изравняване и принципа на нравствена отговорност на всеки и на обществото като цяло. Целите на социално-пазарно стопанство са пълната заетост на капитала и труда (т.е. всички да печелят и работници и работодатели), устойчиво икономическо развитие, стабилните пари, свободно икономическо състояние.

Социално-пазарното стопанство е доказана практика, която е единствено адекватна на изискванията на съвременното общество и стопанство. Тя ще измъкне България от сегашната криза и безизходица и ще направи българското икономическо чудо и ще превърне България в силна социална и индустриална държава.

ПП МИР предлага:

  1. Икономическия, социалния и политическия живот в България да се изградят на ново;
  2. Финансова децентрализация;
  3. Да се създаде Министерство на семейството, което ще гарантира опазване на българския род и традиции;
  4. Държавата да се грижи за младите български семейства;
  5. Да се изготвят и да се приемат единни обществени етични норми. Етиката регулира обществените и междуличностни отношения и е тази, която определя морала на отделния гражданин да стане общовалиден и да се базира на традиционните ни български ценности.
  6. Да бъде въведена система за контрол на качеството на управление в страната като цяло и в отделните сфери и направления;
  7. Бизнеса да има свой Етичен кодекс;
  8. Да се въведе мандатност (до 2 мандата) за всички публични избираеми длъжности (общински съветници, кметове, народни представители).

 

Време е за нов модел на развитие и активни граждански действия!

Подкрепете новото поколение в българската политика – ПП МИР с номер 9!

mir mir