fbpx
 

ПРОФЕСОРИ, ЛЕКАРИ, ИНЖЕНЕРИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ В ЛИСТАТА НА ПП МИР В СТАРА ЗАГОРА

юли 1, 2021

Експертен екип от професори, лекари, инженери и предприемачи е съсредоточен в листата на ПП МИР (Морал, Инициативност и Родолюбие) в Стара Загора.  Водач на листата е председателят на ПП МИР Симеон Славчев.

„Стара Загора, има уникални дадености за туризъм. Минералните извори са едни от тях. Страната ни е на второ място в света по брой минерални извори, в това число и лечебни. Целта на ПП МИР е това да стане основен и приоритетен отрасъл в България. Нашите експерти изчислиха, че 70% от БВП на страната може да се генерира от туризъм“, заяви Симеон Славчев. Той каза, че друг основен приоритет на ПП МИР е развитието на селското стопанство и връщането на ролята на българското село. Идеята е този ключов отрасъл в икономиката да се възроди  и да се превърне в един от основните сектори за износ български стоки и продукти.

Транспортът, инфраструктурата и логистиката е другият основен приоритет на партия МИР, уточни още Симеон Славчев. „Област Стара Загора има всички природни дадености и за развитието на туризма, на селското стопанство и транспорта, инфраструктурата и логистиката. Тя е естествен транспортен център на Южна България и целта на ПП МИР е да превърнем областта в транспортния хъб на България и Европа. Това ще създаде както много нови работни места, така и ще доведе огромни инвестиции“, коментира още лидерът на партия МИР и водач на листата в Стара Загора Симеон Славчев.

Той представи идеята на партия МИР за въвеждането на социално-пазарното стопанство, по известно като германски икономически модел, направило Германия една от най-силните икономически и индустриални страни в Европа и света.

Той представи и финансовата децентралзиация на българските общини като друг основен приоритет в предизборната програма на партия МИР, като уточни, че това ще стимулира местното самоупправление и по-голямата част от средствата ще останат в общините. Така според ПП МИР, всички райони в България ще имат възможността да се развиват равномерно.

Листата на ПП МИР в Стара Загора:

Симеон Славчев е водач на листата. Той е председател на ПП МИР и е инженер-магистър по „Индустриален мениджмънт“ от Техническия университет София. Има над 15 години управленски опит, като мениджър и управител на фирми и ръководител на проекти. Владее немски, английски и руски език. Женен с едно дете.

Втори в листата е доц. д-р Светла Цветкова. Тя е университетски преподавател от УНСС по управление, маркетинг и човешки ресурси. Доц. д-р Светла Цветкова се кандидатира за народен представител с лична кауза, посветена да защитава интересите на българските деца и на техните родители и най-вече на родителите на деца с проблеми в развитието. Тя се включи в националната кампания „Гласувай за децата! Стани защитник на децата!“ на Национална мрежа на децата и подписа декларация, че ще стане ревностен защитник на правата им.

„Като майка, години наред съм изпитвала човешка болка, преодолявала съм много изпитания и трудности и съм се изправяла пред много предизвикателства, свързани със запазване на здравето и обучението на моето дете! Пристрастна съм към проблемите, свързани с отглеждането на деца с проблеми, както и с живота и ежедневието на българските деца. Смятам, че всички те заслужават здравословна и насърчаваща развитието им среда“, заяви доцент д-р Цветкова.

Трети в листата е инж. Мико Леви, който е един от водещите експерти на ПП МИР в сферата на застраховането. Притежава значителен опит както в България, така и в Руската федерация.

Водещият експерт в областта на транспорта, инфраструктурата и логистиката проф. д-р Симеон Ананиев е на четвърто място в листата. Той е преподавател по спедиция, статистика и управление на транспорта във ВТУ „Тодор Каблешков“ – София и водещ експерт от ПП МИР, който е разработил програма и дългосрочна визия за транспорта, инфраструктурата и логистиката.

Проф. д-р Ананиев е председател на Асоциацията на българските железопътни превозвачи и Клъстер Зелен Транспорт, член на УС на Българската асоциация на вещите лица и експертите, съдебен експерт (вещо лице) в списъците на Министерство на правосъдието на България за извършване на транспортно-икономически експертизи. Основните сфери, в които работи, са интегрирани транспортни системи и инфраструктура, транспортна логистика и интермодални превози.

На пето място в листата е д-р Александър Колев, директор на спешен медицински център, а на следващо място е Румен Минев. Той е главен секретар в консулството на Узбекистан в България. Преди това е работил в различни предприятия и има значителен опит в търговията на пазарите в Руската федерация. Бил е и търговски директор.

Административният директор на Бургаския свободен университет проф. д-р инж. Радостин Долчинков е седми в листата на ПП МИР в Стара Загора. Той е декан на Центъра по информатика и технически науки към висшето училище. Професорът е председател на Държавната изпитна комисия по индустриален мениджмънт в Бургаския свободен университет и е един от най-изявените учени в областта на индустриалния мениджмънт и машинното инженерство.

Адвокатът Мартин Благоев е един от водещите експерти-юристи на ПП МИР и е на осмо място в листата, а предприемачът в селското стопанство и строителството Драгомир Дечев е на девето място в листата.

 

mir mir