fbpx
 

Мария Башева, водач на листата на ПП МИР в Ловеч: Налагаме нов морал в политиката

юни 25, 2021

Мария Башева е водач на листата на ПП МИР в Ловеч. Тя е експерт в отдел „Приходи“ на Националния авиопревозвач и е най-младият водач на листа от ПП МИР. Завършила е „Митническа и данъчна администрация“ в Националната търговска гимназия в Пловдив, „Предприемачество“ в УНСС, а след това и „Публични финанси“. Развива и собствен бизнес в сферата на естетичните процедури. Владее английски и френски език.

Г-жо Башева, Вие сте най-младият водач на листа от ПП МИР. Защо решихте да влезете в политиката?

Държавата в лицето на предишните управници се показа като изключително лош стопанин. Малки райони са смазани от неадекватно управление, загубена е последна капка надежда у българските граждани за развитие. Всекидневно губим ценен капитал, в лицето на младите българи, заминали в чужбина. Милиарди неефективно похарчени пари на българските данъкоплатци и всичко това в комбинация с корупция, преминала всякакви граници. Корупционната зараза плъзна навсякъде и стана епидемична. Всички тези злоупотреби трябва да спрат и вярвам, че е необходимо държавата да се поеме от нови лица, които не са участвали в управлението през последните 30 години, които са експерти с доказан опит в своята област и са водени изцяло от защитата на обществения интерес.

Защо избрахте точно ПП МИР? С какво тя е по-различна от останалите?

Това е първата партия в България, която е изградена изцяло от експертен състав. Впечатлена съм от мотивираната гражданска квота, която стои зад партията. Дълбоко припознах себе си в думите, които стоят зад абревиатурата на ПП МИР – Морал, Инициативност и Родолюбие. Убедена съм, че заедно ще покажем нов, истински морал в управлението, противопоставяйки се на лъжливия стил на управление на партиите на статуквото, който най-нагло ни се поднася последните години.

Вие сте водач на листата на ПП МИР в Ловеч. Какви са най-големите проблеми на този избирателен район ?

Имах възможност да анализирам обстойно данните за икономическото и социалното развитие на района през последните години. Ще бъде обективна с Вас, че ни чака много работа и за мое огромно съжаление, не в един или в два, а в няколко сектора. Проблемите в района далеч не се изчерпват само с високото ниво на бедност. Обезпокоителна тенденция е високият относителен дял на населението с материални лишения – 22,4%, при средно ниво в страната от 19,9%. Застаряването на населението е силно подчертано, а инвестиционната активност в областта не е никак интензивна. Незадоволително е и представяне на област Ловеч в сферата на образованието. Средният успех на националното външно оценяване по математика след 7-ми клас е значително по-нисък от средния в страната, което ни дава ясен сигнал за сериозни пропуски в образованието при бъдещите гимназисти. Природните дадености и богатства са останали в „сянка“ с неразвития сектор на туризма в района.

Вие работите в отдел „Приходи“ на националния авиопревозвач. Развивате и малък семеен бизнес. Какво е вашето мнение за развитието на бизнеса в България и според Вас какво е необходимо да се промени в частния сектор ?

Започнах да развивам собствен бизнес в ранните ми 20 години без външна подкрепа, изцяло опираща се на собствения си ентусиазъм и предприемачески дух. Проблемите на малкия бизнес у нас са липсата на всякакво подпомагане от страна на държавата. И тук държавата трябва да се намеси, а тя какво прави? Скандалът с Българската Банка за развитие говори сам по себе си – милиони левове, раздадени измежду „свои“, а бизнесът в нужда отново беше подминат.

Вие сте и родител. Трябва ли политиците по-често да се вслушат в проблемите на родителите?

Проблемите на всяко едно дете и родител не трябва бъдат подминати, а да бъдат чути. Добре познавам нашите искания и те се свеждат до достъпно и качествено здравеопазване и образование. Възможност ние родителите свободно да упражняваме своите професии като бъдат осигурени общински детски заведения, открити нови места в ясли и градини за всички и не на последно място – адекватно социално подпомагане за семействата в нужда.

Трябва ли според Вас да се обърне по-сериозно внимание на здравеопазването при децата?

Болезнена тема, за която не се говори особено в широкото публично пространство са преждевременно родените деца и отделенията по неонатология. Проблемите на отделенията по неонатология далеч не се изчерпват само с липсата на апаратура, а и до квалифицирани кадри, които да се грижат за децата в нужда. Липсата на държавен ангажимент по отношение на грижата за тази уязвима група деца, както и за бременните жени, води до естествения отклик и мобилизация на гражданските организации. Държавата стои безучастна към този въпрос и активностите за набиране на средства са изцяло инициирани от граждански организации.

Какво според Вас трябва да се промени в сферата на образованието?

Масова практика е посещението на частни уроци от началните ученици в големите населени места в страната. След разговори и с родители в район Ловеч, се забелязва тази обезпокоителна тенденция и тук. Ние от ПП МИР смятаме за необходимост удвояването на часовете по български език и литература и математика в началното образование. Това ще даде възможност на учениците да имат достатъчно време да се запознаят, усвоят и упражнят новия материал. В наши дни децата познават „модерните“ празници като Свети Валентин и Хелоуин и на заден план остават българските такива, затова ние предлагаме допълнителен час по Родолюбие и народни танци, които да ни напомнят за начина, по който са почитали всеки един светъл български празник нашите предци.

Вие планирате да разположите шатри на ПП МИР в Ловеч. Кои ще бъдат ангажиментите, които ще поемете пред ловчалии?

Основен ангажимент е развитието на района като туристически и културен балкански център. Смятам, че Ловеч и областта притежават изключителни природни богатства, които остават недооценени. Контрол и ефективно разходване на държавни субсидии, целящи развитието и подпомагането на района, както и привличането на чуждестранни инвестиции и създаване на нови работни места. Гарантирани стажове за гимназисти и студенти, които да помогнат реализацията им по специалността в малкия град.

Къде ще бъде първото място, където ще разположите вашата приемна с граждани, където те могат да общуват с Вас?

Срещите ми с гражданите в района вече започнаха активно. Планираме и като първи официален приемен пункт да бъде позициониран на централната част срещу хотел „Президиум“ на 4-ти юли. Всеки един гражданин ще има възможност да сподели своите проблеми, да се запознае с нас и нашата програма и да зададе въпросите, които го вълнуват. Надявам се българските граждани да подкрепят новите лица и новия морал на предстоящите избори с номер 9.

ПП МИР беше най-върлият привърженик на машинното гласуване и апелираше за това още отпреди 2 години. Защо е важно да гласуваме машинно?

Както видяхме с онлайн симулатора в уеб страницата на ПП МИР, машинното гласуване става изключително бързо. Най-важното е, че гласът на българския избирател няма да бъде манипулиран.

Кое ще бъде първото нещо, което ще направите, след като станете народен представител?

Трябва да се започне от цялостен анализ на дейността на всички водещи институции в страната и на база откритите нарушения, да се предложат реформи с цел връщане на ролята на държавата като гарант в секторите на образованието, здравеопазването, икономиката и културата.

mir mir