fbpx
 

Кандидатът за депутат проф. Долчинков: Не може в Бургаско да няма адекватна и специализирана медицинска помощ | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

юни 15, 2021

Бургаската листа на партия МИР поведе един от изявените професори от Бургаски свободен университет д-р  Радостин Долчинков. Той е административен директор на ВУЗ-а и Декан на Центъра по информатика и технически науки.

Разговаряме за приоритетите в програмата на партията, сред които са развитието на  транспорта, инфраструктурата и логистиката, както и високите технологии и екологично чистите производства.

Проф. Долчинков счита, че през последните години приоритет за местното население е  туризмът. Той е на мнение, че област Бургас е наситена с множество интересни места – от исторически и с икономически характер, до развлекателен, лечебен и конгресен туризъм.

„Самият сектор е интересен за местните хора, не само защото те го предлагат успешно, но и поради факта, че има и какво да покажат пред туристите. Но и тук са натрупани множество проблеми. Част от тях са липсата на кадри, достъпност заради неподдържана инфраструктура, липсата на цялостна политика в развитието на сектора, липсата на инициативи от местната власт по региони и др.

Смятам, че със спешни законодателни промени този сектор може да заработи по-добре и да започне да произвежда качествени услуги не само на вътрешния пазар, но и на международния пазар“, убеден е проф. Долчинков.

Според него доста от общинските центрове в областта са лишени от съвременно здравеопазване и предоставяне на каквато и да е здравна грижа за хората.

„Не може да няма съвременни болници с достатъчен капацитет в областен град. Не може да няма адекватна и специализирана медицинска помощ!“, възмущава се кандидатът за депутат.

Относно образованието, според Долчинков липсва пряката връзка между образователните институции и потребностите от обучени кадри за бизнеса. Той е на мнение, че в средното и професионално образования трябва да се направят радикални промени както в учебните планове и програми.

„Не може една професионална гимназия да произвежда непрофесионални кадри без никакво практическо обучение и елементарни професионални умения. И после тези млади хора да се явяват на конкурси за работа без самочувствието на можещи и знаещи хора.

За излизане от тази криза, ПП МИР предлага въвеждане на Дуално образование – начин на работа между младите хора и местния бизнес. ПП МИР поема ангажимента за неотложна дискусия, която да се води в академичните и бизнес средите, синдикатите и образователното министерство.

Належащо е дуалното образование да намери място в Закона за висшето образование. Предимствата са безспорни: обвързаност с практиката, по-лесно финансиране на образованието- възможности фирмата да заплаща таксите за обучение и заплата, по-бързо преминаване от срочен на безсрочен трудов договор, следователно търсенето на работа след приключване на образованието отпада, добри условия на образование- прекрасна и ползотворна среда на развитие“, казва още проф. д-р Долчинков.

Като важна тема той засяга и сектор земеделие. По думите му през последните години той се подпомага и развива сравнително добре от местните хора. Помощ обаче трябва да се търси в био земеделието – сектор, който определено се нуждае от подпомагане чрез законодателни промени и инициативи.

„Био земеделието е сравнително малък, но значим за хората бизнес. Търсен и предпочитан напоследък, но и трудно пробиваем на пазара в условията на пазарната икономика при така съществуващите правила и конкуренция. Именно затова искаме да поставим проблемите на хората, занимаващи се с този бизнес на законодателната маса и да помогнем те да развиват дейността си по-успешно“, счита още кандидатът за народен представител.

Той е убеден, че реализацията на всички предложения на ПП МИР ще доведат до:

– Всеки български гражданин да живее в комфортна среда. А това включва жилище и достъпна инфраструктура: транспортна, енергийна, комунална, както и екологично благополучие;

– Всеки български гражданин да получава качествена медицинска помощ;

– Всеки български гражданин да има работа, която да му осигурява устойчив и постоянно повишаващ се доход, както и достоен стандарт на живот.

„Време е за новото поколение в българската политика, нов модел на развитие и активни граждански действия! Бъдете инициативни и позитивни! Подкрепете новия морал!

Нека на 11 юли бъдем повече от всякога родолюбци! Вярвам във Вас! Вече всичко е лично!“

ПП МИР е с № 9 в интегралната бюлетина

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

mir mir