fbpx
 

Симеон Славчев, ПП МИР: Политиката за нас не е самоцел, а механизъм за решаване на проблемите на гражданите | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

април 2, 2021

Симеон Славчев, ПП МИР: Политиката за нас не е самоцел, а механизъм за решаване на проблемите на гражданите

Инж. Симеон Славчев е водач на листата в 23-ти избирателен район в София и водач на листата във Велико Търново. Той е инженер-магистър по „Индустриален мениджмънт“. Завършил е „Академия за социална политика“ на Института за социална интеграция и има придобита допълнителна професионална квалификация по „Управленски умения“. Специализирал е „Политически мениджмънт“ в Българското училище за политика към Нов български университет. Има над 15 години управленски опит, като мениджър и управител на фирми и ръководител на проекти. Владее немски, английски и руски език. Председател на ПП МИР.

Г-н Славчев, с какво ПП МИР е по-различна от другите политически партии?

На първо място МИР е партията на новото поколение в българската политика. С включването на едни от най-опитните и добри експерти във всички сфери, преподаватели във висшите учебни заведения, учители, доктори, дипломати от кариерата, адвокати, инженери, мениджъри, общественици, представители на малкия и среден бизнес в листите на ПП МИР за народни представители доказахме, че политиката за нас не е самоцел, а средство за решаването на реалните проблеми на българските граждани. Всички те са нови лица в българската политика, които ще наложат новия, различния и моралния модел на управление и правене на политика в България. Друго нещо, което различава ПП МИР от всички други политически партии е, че ние предлагаме да се приемат единни обществени етични норми. Етиката регулира обществените и междуличностни отношения и е тази, която определя морала на отделния гражданин да стане общовалиден и да се базира на традиционните ни български ценности. Тези общоприети етични правила трябва да са в основата на правната система на държавата и на нов Обществен договор, който да се приеме с национален референдум и да е задължителен за изпълнение от политическата класа. Друга съществена разлика на ПП МИР от другите политически партии е, че ние предлагаме въвеждането на социалното-пазарното стопанство като икономическа основа на българското общество. Неговата същност е в балансираното и едновременно действие на принципа на двата структуроопределящи принципа за свобода и справедливост, както на принципа за социално изравняване и принципа на нравствена отговорност на всеки и на обществото като цяло.

Кои са основните приоритети на ПП МИР за държавното управление?

България има географски и природни дадености, които задължително предполагат развитие на експортно ориентирани отрасли в икономиката. Именно затова партия МИР определи и изкара пред скоби в своята програма четири приоритетни отрасли и стъпки, които са изключително важни за повишаване ефективността на българската икономика и повишаване благосъстоянието на българските граждани. Програмата за възстановяването и устойчивото развитие на България на ПП МИР включва възстановяването на експортно ориентираните отрасли в икономиката – селско стопанство, туризъм, транспорт и транспортна инфраструктура и логистика, както и високотехнологични чисти производства. За постигането на тази цел и за възстановяването и устойчивото развитие, ПП МИР предлага Република България да се откаже от пазарния фундаментализъм, залегнал в десетте принципа на „Вашингтонския консенсус“, известен у нас като „Програмата Ран-Ът „, като се реализират следните стъпки:

Първо – постепенно въвеждане на социалното-пазарното стопанство като икономическа основа на българското общество. Социално-пазарното стопанство е доказана практика, която е единствено адекватна на изискванията на съвременното общество и стопанство. Тя ще измъкне България от сегашната криза и безизходица и ще направи българското икономическо чудо и ще я превърне в силна социална и индустриална държава.

Второ – да се подготви, обсъди и приеме нов Обществен договор за отношенията между гражданите и държавата и между самите граждани. Новият обществен договор ще бъде приет чрез Национален референдум и да стане основа за изготвянето на промени в Конституцията на Република България. Основното в новия Обществен договор ще бъде приемането на Етични правила и норми, които напълно да съответстват на историческите традиции, на народопсихологията на българите, както и на нормите на православната етика. Чрез него ще бъдат гарантирани позитивните права на гражданите, както и създаването на възможност те да изпълняват възложените им задължения и отговорности. В новия Обществен договор ще се изведат основните принципи на социално-пазарното стопанство, както и регулиращата роля на държавата за изпълнение на социалните ѝ ангажименти, както и тези на работодателите. В Обществения договор ще се разпишат необходимите регламенти за пълното въвеждане в действие във всички сфери на обществено-икономическия живот на страната на структурно-определящите принципи – „СВОБОДАТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА“, с гаранции за тяхното балансирано и едновременно прилагане от всички и навсякъде.

Трето –  в Конституцията на България, както и в законовите и подзаконовите актове да се регламентира, че заемането на управленски позиции в държавата се осъществява само по строго определени правила, които задължават партиите, спечелили парламентарни и местни избори да издигат единствено кандидати, преминали през конкурси, провеждани от специалисти в дадената област, организационно членуващи в напълно автономни браншови структури към съответните политически партии. Да се въведе чрез закон Система за стандарти за качеството на мениджмънта в държавното управление – GIMS 100 (Government Institutes Management Standards) по аналогия на системата ISO 9000. Всичко това ще гарантира коренно различен подход при подбора на управленските кадри в страната, които ще бъдат компетентни, експерти и професионалисти и напълно осъзнато и обективно ще носят личната си отговорност за изпълнението на възложените управленски функции.

Партия МИР предлага още икономическия, социалния и политическия живот в България да се изградят наново; да се въведе финансова децентрализация; да се създаде Министерство на семейството, което ще гарантира опазване на българския род и традиции и чрез което да излезем от демографската криза, като държавата се гризи за младите български семейства.

Развитието на икономиката е от ключово значение за ПП МИР. Как според Вас ще може да заработи българската икономика и как ще се възстанови бизнеса, който е на ръба на оцеляването? 

Чрез налагането на социално-пазарно стопанство като икономическа основа на българското общество в България, както предлага ПП МИР. Целите на социално-пазарно стопанство са пълната заетост на капитала и труда, т.е. всички да печелят и работници и работодатели, както и устойчивото икономическо развитие, стабилните пари, свободното икономическо състояние. Социално-пазарното стопанство установява справедливост и вдъхновява младите хора, като развива предприемачески дух в общество. Чрез налагането на социално-пазарно стопанство като икономическа основа на българското общество в България от една страна ще бъде изградена истинска средна класа, а от друга страна българското общество ще бъде помирено на база на общи ценности. Концепцията за социално-пазарно стопанство предвижда с подкрепата на държавата да бъдат изградени домове за младите български семейства. Целта е чрез държавна програма на държавни и общински терени да бъдат изградени домове с двор, в които да живеят младите български семейства. Така от една страна те ще бъдат стимулирани да останат да живеят и работят в България и от друга страна ще имат възможността да отглеждат своите деца в спокойна среда. Това ще бъде дом за поколение и ще бъде различна от досегашната жилищна политика и изграждането на огромни жилищни комплекси, където няма достатъчно зелени площи и пространства за децата. Чрез новата жилищна политика децата ще могат да растат сред природата, а всяко домакинство ще има възможността в собствения си двор да се засее и отглежда био зеленчуци и плодове за собствена консумация. Реално държавата ще си влезе в същинските функции и ще подпомага тези области и институции, които са слаби, т.е. ще има силна устройствена държава.

Вече заявихте с кого няма да се коалирате, но не и с кого е възможно да се коалирате и имате общи виждания ? Има ли такъв политически субект?

Единственият коалиционен партньор на партия МИР са българските граждани. Партия МИР е тръгнала на дълъг път, чиито краен резултат и цел е възраждане на родината и връщането на нормалността в нея. Това няма как да стане с партиите на статуквото, които вече 30 години управляват България. Циничното е, че и на тези избори хора, които управляваха заедно с ГЕРБ и Бойко Борисов, които бяха народни представители, омбудсмани, председатели на комисии в Народното събрание, лъжат и подвеждат българските граждани, че са алтернатива. Същите си позволиха да откраднат лозунга от справедливия граждански протест през лятото и да си го закичат като име на коалицията, с която искат да влязат в парламента и отново да управляват с Бойко Борисов. Срещу тази поредна подмяна се обяви партия МИР и няма да се примирим, защото става въпрос за бъдещето на нашите деца и за бъдещето на родината ни. Партия МИР си постави за цел да върне голяма част от българите зад граница, които бяха изгонени и принудени да напуснат родината от всичко тези, които днес имат наглостта да се заявят като нови лица в политиката и алтернатива. Чрез реализацията на всички предложения на ПП МИР ще постигнем: Първо – всеки български гражданин да живее в комфортна среда. А това включва жилище и достъпна инфраструктура: транспортна, енергийна, комунална, както и екологично благополучие. Второ -всеки български гражданин да получава качествена медицинска помощ. Трето – всеки български гражданин да има работа, която да му осигурява устойчив и постоянно повишаващ се доход, както и достоен стандарт на живот. И четвърто – Независимо от доходите на семейството всички децата да имат възможност да получат достойно образование и да реализират своя потенциал. Това ще гарантира най-доброто и перспективно развитие на съвременната българска икономика.

Днес България е изправена пред исторически избор, така както беше преди повече от тридесет години. Разликата от тогава, е че без да сме били в състояние на война вече сме с над 2 милиона българи по-малко, че нямаме работеща икономика, която да пълни хазната, че нямаме селско стопанство, което да изхранва собственото ни население, че нямаме износ на стоки и услуги от чиято добавена стойност да влагаме в развитие на високотехнологични отрасли, нямаме суверенитет, за да вземаме сами решения, които да са в името и за благото на българския народ. Именно за това ПП МИР предлага всички честни, мислещи и смели българи да се обединим и заедно да поведен битка в рамките на действащите закони за благоденствието на българския народ и за по-добро бъдеще на Отечеството.

Има ли вероятност за изборни манипулации? Вече поискахте оставката на говорителя на ЦИК?

Абсолютно недопустимо е 2 дни преди изборите член на ЦИК да оспорва машинното гласуване, с което нарушава Изборния кодекс. Поради нарушаване на закона и саботиране на действията, които самата ЦИК е предприела, настояхме Димитър Димитров, като член и говорител на Централната избирателна комисия незабавно да си подаде оставката. Неговото оставане поставя под съмнение честността на вота и ще доведе до съмнения и ди оспорване на изборните резултати. Още през февруари 2019 година ПП МИР предприе действия за въвеждането на машинното гласуване и ако тогава Министерският съвет, Народното събрание и ЦИК си бяха свършили работата, нямаше да изпадаме в този хаос сега и да се рушат устоите на държавността и да се губи доверието в провеждането на демократични и честни избори. Страхът на управляващите от провеждането на честни избори чрез машинно гласуване е очевиден и те правят всичко възможно той да не се случи, за да могат отново и за пореден път да подменят вота на българските граждани. Ако излезете на улицата и на случаен принцип попитате 10 човека за кого биха гласували, в най-добрия случай ще има един, максимум двама, които да кажат, че ще гласуват за ГЕРБ, а те всеки път печелят. Това е реалната социология в България, а не платената, с която всички високоплатени от партиите на статуквото социологически агенции ни заливат ежедневно. Как става това – чрез фалшификации и подмяна на вота на българите. Крайно време е да спрем всичко това като всеки българин вземе съдбата си и тази на децата и внуците си в собствените си ръце. За това призовавам всички българи да излязат на 4-ти април и без страх и масово и машинно да гласуват. Промяната в България идва, но скоростта с която ще стане зависи от всеки един и за това призовавам всеки българин да се включи и лично да участва в промяната. За това подкрепете новия морал, новите политики и новото поколение в българската политика с номер 16.

 

 

 

 

 

 

mir mir