fbpx
 

Проф. д-р Симеон Ананиев, ПП МИР: Ще работя за модерна транспортна и инфраструктурна система | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

април 2, 2021

Проф. д-р Симеон Ананиев, ПП МИР: Ще работя за модерна транспортна и инфраструктурна система

 

Проф. д-р Симеон Ананиев е водач на листата за кандидати за народни представители на ПП МИР за област  Перник. Той е български учен, професор, експерт и стопански деец в сферата на транспорта. Той е председател на Асоциацията на българските железопътни превозвачи и Клъстър зелен транспорт, член на УС на Българската асоциация на вещите лица и експертите, съдебен експерт (вещо лице) в списъците на Министерство на правосъдието на България за извършване на транспортно-икономически експертизи, преподавател по спедиция, статистика и управление на транспорта във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“. Основните сфери, в които работи, са интегрирани транспортни системи и инфраструктура, транспортна логистика и интермодални превози.

 

Защо решихте да влезете в политиката и с какво ПП МИР е различна от всички останали партии?

През годините съм имал предложения за участие в политиката, но съм преценил че трябва да отделям повече внимание на професионалното и научно развитие.  Разбира се, трябва да има разбиране, че водещи са провежданите политики на база на експертността. Още от началото ми харесаха идеите и желанието за реализация на една ориентирана към хората модерна програма, като аз също съм от учредителите на ПП МИР.

Какви са вашите приоритети като народен представител и какво искате да промените?

Сам човек не може нищо да промени и направи. Важно е да се създаде работещ екип, да се определят целите и задачите и след това последователно да се изпълняват и най-важното – отчитат пред хората както успехите, така и слабостите.

Моите приоритети са изготвяне и реализиране на програма за интегрирането на Транспорт, Инфраструктура и Логистика в една система, насочена към устойчив транспорт при превоза на товари и пътници. Задоволяване на транспортните нужди, без да се уврежда здравето на хората и обществото и без отрицателно въздействие върху екосистемата. Особено внимание трябва да се обърне на транспонирането на европейските директиви за въвеждането на интелигентни транспортни системи и зелени транспорти.

Какви са основните проблеми на Вашия избирателен район и как Вие ще работите за тяхното решение?

Основните проблеми са еднакви за цяла България. Продължаващо презастрояване, без изготвяне на оценки за екологични и транспортно решение. Какво имам в предвид – жилищното престрояване, липса на въздух, автомобили, които вече паркират и на главните улици и трафик, който е невъзможен. Наличната транспортна инфраструктура не може да поеме наличните автомобили. Трябва да се спре високото жилищно строителство, което генерира автомобили, които дори да са в подземни паркинги, трябва да излизат от там с часове, за да се включат в трафика. Трябва да има премахване на автомобилите на обществени места, включително и на паркинги, които не се движат –коли без технически преглед повече от 3 месеца. Трябва да има и въвеждане задължително изготвяне на оценки за екологични и транспортни решения с ясно дефинирани гранични стойности.

 

mir mir