fbpx
 

Пресиян Павлов, ПП МИР: Ще работя за възраждането на Северозападна България | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

април 2, 2021

Пресиян Павлов, ПП МИР: Ще работя за възраждането на Северозападна България

 

Пресиян Павлов води листата на ПП МИР за кандидати за народни предтавители за област Враца. Той е икономист по образование. Притежава медико-диагностична лаборатория за дентални снимки във Враца.

 

 

Здравейте! Защо решихте да влезете в политиката и с какво ПП МИР е различна от всички останали партии?

Реших да вляза в политиката, защото съм мотивиран и с надежда и увереност, че ние,  младите от новото поколение, можем да променим порочния модел на управление и да наложим нов, различен  и морален  подход за управление на страната.  ПП МИР е нова, млада партия. Нейните членове са в болшинството млади хора, специалисти в своята област, те не са обременени, защото не са участвали във властта, хора с чисти мисли и желание за промяна, за по-добър социално- икономически живот на хората. ПП МИР се отличава от другите партии и с това, че първа прие свои етични правила и норми. Идеологията на партията е идеология на свободата и справедливостта. ПП МИР се различава от останалите партии и по това, което е начертано в програмата, а именно икономическият, социалният и политически живот да се изградят наново, финансова децентрализация и приемане закон за това, да се създаде Министерство на семейството, както и да се въведе мандатност до 2 мандата за всички публични избираеми длъжности.

Какви са вашите приоритети като народен представител и какво искате да промените?

Като член на ПП МИР и представител на новото поколение в политиката ще насоча своите усилия и личен опит за създаване на нормална среда и законодателство за развитието на малкия и среден бизнес в България. Враца е място, подходящо за млади хора да създадат семейство, да отглеждат деца. Враца и областта могат да се превърнат в привлекателна туристическа дестинация с Балкана, красивите места и гледки, пещерата Леденика, водопада Скакля и много други природни забележителности. Проблемът е, че поради карстовите скали, в които се губи водата има недостиг на вода във Врачанския Балкан. Ще работя с голямо удоволствие със всички органи и институции, от които зависи за водоснабдяване на Балкана. Приоритети за мен ще бъдат опазване на околната среда, укрепване на семейството и традиционните ценности, достойни  и справедливи доходи за нас и нашите родители, нови инвестиции, добро медицинско обслужване, стимулиране и създаване условия за спортуване на младите хора и учениците. Едно населено място е такова, каквото го направят неговите жители и каквато грижа получи от стопаните. За да не бъдат обезлюдяващи, а проспериращи, населените места от Врачанска област се нуждаят от своята идентичност, изразена от младото поколение, а Враца е подходящ пример.

 

Какви са основните проблеми на Вашия избирателен район и как Вие ще работите за тяхното решение?

Горд съм, че съм роден в град Враца- в момента малък, но красив град, а планината сама по себе си му придава още по-невероятен облик през всичките сезони. Не са малко проблемите тук. Основен проблем е демографския. Населението на Враца и областта намаляват драстично с всяка изминала година. За да имат хората доверие в нашия регион, ще работя за повишаване на доходите, нарастването на инвестициите, като бизнесът трябва да се обърне повече към хората. Културата също е важна. В тази насока виждам възраждането на читалищата като центрове за култура. Проблем има и в образователната система в областта. Има недостиг на подготвени кадри за бизнеса по важни професии, което дава средното образование. Наложително е проучване от какви специалисти има нужда бизнесът и разкриване на нови паралелки в професионалните гимназии. Учителското съсловие застарява и в тази връзка ще работя за привличането на млади учители в училищата. Трябва да има повече полудневни и целодневни тематични дни по интереси, за да могат децата и учениците да развиват потенциала си. Проблеми има и в медицинските грижи и болниците в региона. Като собственик на самостоятелна диагностична лаборатория за зъбни снимки ще работя в по-тесни връзки с медицинските власти и специалисти за подобряване на медицинското обслужване в региона. Селското стопанство също не е на нивото, което трябва да бъде. Арендаторите обработват земята, но не произвеждат продукция, от която региона има нужда. Не се  произвеждат плодове и зеленчуци, с които Врачанска област беше прочута.  Ще оказвам съдействие за методическа помощ на земеделските производители, при изготвяне на проекти за кандидатстване по европейски програми. Северозападна България, част от която е и Врачанска област, отново ще реализира потенциала си за да бъде това, което винаги е била – един от факторите на развитие. Вярвам го, виждам и младите лица, които го вярват също.

 

 

mir mir