fbpx
 

Доц. д-р Светла Цветкова, ПП МИР: Моята лична кауза е да помогна на децата в неравностойно положение | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

април 2, 2021

Доц. д-р Светла Цветкова, ПП МИР: Моята лична кауза е да помогна на децата в неравностойно положение

 

Доцент д-р Светла Цветкова е водач на листата на 25 многомандатен район в София на ПП МИР. Тя е дългогодишен преподавател в Университета за Национално и Световно Стопанство в София по управление, маркетинг и човешки ресурси. Доц. д-р Светла Цветкова има множество публикации и участия в научноизследователски проекти и научни прояви. Ползва се с респект и уважение от своите студенти и докторанти. Тя е кандидат за народен представител от гражданската квота на ПП МИР. Освен в София, тя е водач и на листата на ПП МИР в област Пловдив.

 

Доц. Цветкова, Вие сте дългогодишен преподавател в УНСС? Какво е вашето впечатление за основните проблеми във Висшето образование ?

Като преподавател винаги съм изпитвала удовлетвореност и удоволствие от работата ми със студентите. Обичам да общувам с тях, да разговаряме на всякакви теми и това ме кара да се чувствам пълноценна и ме зарежда с енергия и вяра в бъдещето. Няма по-голямо щастие от това, след години да срещнеш бивш студент и той да ти каже, че си е намерил хубава работа и работи по специалността! Съвременните млади хора са изключително информирани за всичко и отворени към широкия свят. Те са креативни, целенасочени, имат големи надежди за бъдещето, за успешна кариера и щастлив живот. За да постигнат мечтите си и да съумеят да се справят успешно с предизвикателствата, пред които ще се изправят в процеса на тяхната реализация, трябва да бъдат добре подплатени със знания и умения, което предполага да получат високо качествено образование. Висшето образование в нашата страна, като равноправен член на ЕС, трябва да отговаря на първо място на европейските образователни стандарти, на изискванията на динамичния трудов пазар и на потребностите на бизнеса. Висшето образование е основна движеща сила на съвременното развитие и държавата трябва да насочи усилията си върху повишаване на неговата конкурентоспособност. Тази необходимост, изисква своевременно разрешаване на някои проблеми, като основни насоки и препоръки в това отношение могат да се посочат контрол от страна на държавата върху качеството на обучението, осигуряване на по-добра материална база, отпускане на повече средства за финансиране на научни изследвания, по-добро заплащане на научно-преподавателския състав, както и повишаване на степента на съответствие между образованието и потребностите на пазара на труда чрез създаване на тясно сътрудничество между учебните заведения и бизнеса.

Какъв е Вашият основен приоритет като народен представител?

Кандидатурата ми за народен представител е провокирана от решимостта ми да стана част от съзидателния потенциал на държавата в името на народа, на демокрацията, на правата и свободите на българските граждани.  Готова съм да работя за повишаване на конкурентоспособността на висшето образование, за по-добра реализация, за по-сигурен и по-щастлив живот на младите хора в нашата страна, за по-спокоен живот на нашите родители, за добруването на българското семейство, както и за онази крехка и уязвима част от нашето общество –децата на България! Смятам, че отглеждането на подрастващите в една здравословна и сигурна среда, доброто образование и възпитанието им, като добри хора с висока ценностна система и морал, е гарант за успешно бъдеще и просперитет на българската държава.

Моята лична кауза е „ДОБРУВАНЕТО НА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ“ и най-вече на тези  в неравностойно положение! Като майка, години наредсъм изпитвала човешка болка, преодоляваласъм много изпитания и трудности и съм се изправяла пред много предизвикателства, свързани със запазване на здравето и обучението на моето дете! Пристрастна съм към проблемите, свързани с отглеждането на деца с проблеми, както и с живота и ежедневието на българските деца. Смятам, че всичките заслужават здравословна и насърчаваща развитието им среда, за да растат физически и психически здрави и да имат спокойно и щастливо детство.Не мога да се примиря с факта, че има посегателства върху деца! Не мога да се примиря с детската смъртност! Не мога да се примиря с факта, че се събират дарителски средства за спасяване на детски животи! Не мога да се примиря с факта, че има деца, които се чувстват щастливи само на Коледа! Не мога да се примиря с факта, че има деца в моята родина, които просто съществуват! Уважаеми майки и бащи, аз не мога да се примиря с всичко това и затова ще се боря. Вярвам, дори да бъда обвинена в краен идеализъм, че с обща политическа воля и усилия на държавните институции, животът на децата в България и на техните родители може да бъде по-сигурен, по-спокоен и по-щастлив! Готова съм да дам всичко от себе си и да работя неуморно за тази кауза. Осъзнавам силата и отговорността на клетвения дълг на народния представител към целия български народ и собственото си верую!

mir mir