fbpx
 

Владислав Милев, ПП МИР: Необходима е децентрализация на общините | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

април 1, 2021

Владислав Милев  зам.-председател на ПП МИР и водач на листата за кандидати за народни представители за Стара Загора. Той има  значителен опит на висши мениджърски позиции в лизингови и застрахователни компани, както и над 25-годишен опит в автомобилната индустрия. Той е завършил 133 ЕСПУ „А.С.Пушкин“ в София, след което и в 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов“ в столицата. Следва икономика в УНСС и специализира в мениджмънт и мотивацията на служителите. Завършил е множество допълнителни курсове за мениджъри в България и чужбина. Определя като свое хоби възможните имплементации на различни бизнес модели в различни бизнеси. Владее английски и руски език.

 

Здравейте! Защо решихте да влезете в политиката и с какво ПП МИР е различна от всички останали партии?

Аз имам щастието да съм един от учредителите на ПП МИР. Партията е създадена от млади хора с морални и етични виждания за живота, повечето семейни с деца. Идеологията на тази партия се гради повече от 4 години като от малко повече от две години и половина е реално регистриран правен политически субект и участник в политическия живот на страната. Различава се по много неща, морални и етични норми  – единствени по рода си в политиката у нас, млади и амбициозни родолюбивци, професионалисти – защото политиката не е професия а желание за промяна и благоденствие на държавата и ние сме с богат трудов опит във всяка сфера на обществения живот.

Какви са вашите приоритети като народен представител и какво искате да промените?

Цялостна промяна! Не народът служи на политиците, а обратно. Народът е работодател и това е първото нещо, което трябва да се промени. На второ място децентрализация на бюджета и данъците. Не е редно един да разпределя благата на едно населено място. Подобряване на икономическите условия, за да се позволят инвестициите в нужните на хората инфраструктурни и икономически отрасли, възстановяване на туризма и селското стопанство. Връщане на загубени за българския бизнес пазари и много други.

Какви са основните проблеми на Вашия избирателен район и как Вие ще работите за тяхното решение?

Стара Загора – демографски срив! Голяма част от младите (въпреки високите заплати на региона, който е втори по БВП след София) нямат нужната мотивация и условия да се завърнат в страната. Няма медицински работници, учители и не е развит туризмът в реалните параметри. Долината на Траките е една значима туристическа дестинация, Карнавалът на Розата е също много посещавано събитие, гробниците доказващи историята ни от над 6000 години… Борба със замърсяването на въздуха и изграждането на екологично чисти и възнобновяеми източници на енергия. Подпомагане на българския ТЕЦ, а не тези, собственост на чужди държави. Изграждане на логистичен хъб и използвайки местоположението на района и транспортните възможности, включително и изграждането на тунела под връх Шипка.

В София, където също съм кандидат за народен представител в 24 избирателен район, ще се работи за подобравяне на екологичната обстановка, изграждане на транспортна инфраструктура. Изграждане и възстановяване на парковите и междублоковите пространства. Но това са въпроси касаещи не само този избирателен район, но и столицата и страната като цяло. Това са избори за Народно събрание и тук ще се работи за решаване на глобални за държавата ни политики и проблеми. Локалните въпроси ще се решават съвместно с местната власт, избрана от хората.

mir mir