fbpx
 

проф. Радостин Долчинков, ПП МИР: Трябва тотална реформа в образованието | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

април 1, 2021

Проф. д-р инж. Радостин Долчинков е водач на листата на ПП МИР за област Хасково за предстоящите парламентарни избори на 4 април. Той е административен дирекор на Бургаския свободен университет и декан на Центъра по информатика и технически наука към висшето учебно заведение. Професорът е председател на Държавната изпитна комисия по индустриален мениджмънт в Бургаския свободен университет и е един от най-изявените учени в областта на индустриалния мениджмънт и машинното инженерство.

 

Проф. Долчинков, какъв е основният Ви приоритет като народен представител?

Първо да представям и отговарям на изискванията и исканията на моите избиратели и на избирателите на ПП МИР. Ако бъда избран като народен представител, ще имам няколко приоритета,  които ще отстоявам, но преди всичко като човек, който се занимава с образование 35 години и като експерт в тази област, ще се стремя да решавам важните и истинските проблеми на хората. Друг важен приоритет ще бъде борбата с кризи и кризисни ситуации. От 15 години се занимавам с тези въпроси – организация на спасителни дейности при природни  и антропогенните екологични катастрофи, оценка на риска, превантивни дейности, планиране и прогнозиране.

 

Вие сте дълогодишен преподавател ? Какъв е основният проблем в българското образование и как според Вас трябва да се промени?

Проблемите са много и с годините се натрупват. Работи се на парче и това унищожава системата. На образованието започна да се гледа като на бизнес. Едни пари да се вземат, други да се дадат, а какво стана с основното призвание на учителя, на преподавателя да предаде знания, да изгради морал, да изгради истински човек – духовно чист и практически можещ? Трябва да се изрине всичко и да се започне отначало, системно и градивно. През последните години сред специализираните академични среди, бизнеса и в държавните институции все по често се водят дискусии, че системата на висшето образование в България се нуждае от модернизиране и чувствително повишаване на нейната ефективност. Основни недостатъци според мен са слабата връзка с практиката и с бизнеса, реализацията на завършилите студенти и качеството на тяхната професионална подготовка. Проблемите идват от диспропорциите между степента и качеството на подготовка на специалисти във висшите училища и потребностите на икономиката.

Необходими са реформи в образованието. Това го виждам да започне с промени в Закона за висшето образование, както и в други съпътстващи законодателни документи. Трябва да се промени качеството на висшето образование и на съвместимостта му с европейските  и световните системи за висше образование. Промяната е съпътствана и от ускоряващата се динамика на пазара на труда, разминаването между потребностите на пазара на труда и характера на подготовката във висшите училища, като знания, компетентности и умения. Създаване на ефективен механизъм за бързи промени в учебните планове и учебни програми, както и осигуряване на висока квалификация на академичния състав, като в това число се привлекат във висшите училища специалисти от практиката. Необходима е спешна дигитализация на цялото образование – начално, средно и висше. Това го изисква навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото. Само едно уточнение, според Индекса DESI през 2019 г. България се нарежда на последно място сред европейските страни. Едва 11% от населението ни притежава цифрови умения над основните.

Вие работите и преподавате сред млади хора В Бургас? Как може да се задържат младите хора у нас и да се интегрират успешно в икономиката на страната?

Да, аз съм професор в Бургаския свободен университет. Водил съм лекции и като гост преподавател във Варненския свободен университет, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и др. Преподавам  дисциплини в Технически факултети, като Приложна механика и роботика, Елементи и механизми в роботиката, Компютърно проектиране на технологични системи. Интересът е голям, студентите учат съвестно и с хъс, както се казва да ти е драго да ги гледаш и слушаш. Но след време вследствие на това, което става в страната и  това, което се случва с икономиката, те се демотивират и започват да гледат към „Летището“. Жалко! Затова всячески ще се боря  тези млади, кадърни и можещи хора да останат в Бургас, да останат в България. Ангажирам се да работя за привличането на нови инвеститори, нови високоефективни и екологични технологии.

Процесът със задържането на младите хора трябва да започне още от студентската скамейка. Осигуряването на засилена практическа подготовка на студентите за придобиване на компетентност, качества и умения, осигуряването на  добре платени студентски стажове и практики, обвързване на обучението с практиката, това са само някои механизми за решаването на този важен въпрос. Разбира се, не на последно място – доброто заплащане и социално осигуряване на младите хора.

 

Опция ли е въвеждането на дуалното образование и как ще помогне то за младите хора и българската икономика?

Като се  вземат в предвид опита на развити страни в Европа, в които дуалното образование е заложено от 15 години и добрите резултати от него, мога да кажа, че  се очаква дуалната система на висше образование в България, съчетаваща по успешен начин теоретичната подготовка с професионалното обучение, да даде добри резултати и да даде отговор на бизнеса и пазара на труда. Належащо е дуалното обучение, особено в професионалните направления с техническа насоченост,  да намери място в Закона за висшето образование. А предимствата са безспорни като, обвързаност с практиката, по-лесно финансиране на образованието, с възможности фирмата да заплаща таксите за обучение и заплата,  по-бързо преминаване от срочен на безсрочен трудов договор, а следователно търсенето на работа след приключване на  образованието отпада, добри условия на образование в ползотворна среда на развитие. Младите хора ще намерят своето място, удовлетворени от работа, заплащане и по-спокоен и смислен живот.

 

Защо ПП МИР е различната партия?

Когато сте изпитали разочарование от предишен политически опит, вие търсите нещо ново и чисто, с което да се реализирате и да оставите нещо след себе си. Включих се в отбора на ПП МИР, защото партията е млада, нова и най-вече различна. Допадна ми нейната визия за развитие на България, идеята за правене на нещо ново, идеята за създаване на нов модел за правене на политика. Дори абревиатурата  те грабва и окриля – Морал, Инициативност, Родолюбие!

mir mir