fbpx
 

ЛИСТА НА ПП МИР ВЪВ ВАРНА | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

март 28, 2021

КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПП МИР ВЪВ ВАРНА

 

 

 

 

Красимир Жейнов

 

 

Предприемач

 

 

Завършил ВСУ „Черноризец Храбър“

 

 

Приоритети: Транспорт, инфраструктура и  логистика

 

 

 

 

 

 

 

Мариана Куртева

 

 

Педагог

 

 

Завършила ШУ “Константин Преславски”  гр. Шумен

 

 

Приоритети: Екологично чисти производства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Злати Иванов

 

                       

Предприемач

 

                       

Завършил ВСУ „Черноризец Храбър“

 

                       

Приоритети: Туризъм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камен Анестиев

 

 

Икономист

 

 

Завършил  Икономически Университет Варна

 

 

Приоритети: Транспорт и инфраструктура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванка Илиева 

 

Шампион по карате

 

 

Завършила ТУВ – гр. Варна

 

 

Приоритети: Екология

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даниел Тодоров

 

 

Експерт по сигурността

 

 

Завършил ВИПОНД

 

 

Приоритети: Национална сигурност

 

 

 

 

 

 

 

 

fbt

 

 

Ангел Момчев

 

 

Предприемач

 

 

Завършил: НБУ

 

 

Приоритети: Селско стопанство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

Теодора Кънева

 

                                   

Приоритети: Туризъм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алекасндър Конаков 

 

Юрист

 

 

Завършил Русенски университет „Ангел Кънчев”

 

 

Приоритети: Свободна и правова държава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катерина Жейнова

Старши експерт в дирекция „Регионална служба по заетостта“ – гр. Варна

 

Завършила Варненски свободен университет и

 

Стопанската академия гр. Свищов

 

Приоритети: Транспорт, инфраструктура и логистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивелин Стаматов

 

 

Мениджър

 

 

Завършил ВУМК гр. Добрич

 

 

Приоритети: Туризъм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милена Димитрова

 

Адвокат

 

 

Завършила СУ “Св. Климент Охридски” и ТУВ

 

 

Приоритети: Силна и правова държава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарин Ченев

 

 

Лекар

 

 

Завършил Медицина

 

 

Приоритет: Здравеопазване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоян Цанев

 

 

Предприемач

 

 

Приоритети: Високи технологии и чисти производства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виржиния Авшарян

 

 

Завършила Медеценски Университет Варна

 

 

Приоритети: Здравеопазване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП МИР определя четири приоритетни отрасли в своята програма, които са изключително важни за повишаване ефективността на българската икономика и повишаване благосъстоянието на българските граждани:

– туризъм;

– селско стопанство;

– транспорт, инфраструктура и логистика;

– високи технологии и екологични чисти производства.

ПП МИР предлага въвеждането на социалното-пазарното стопанство като икономическа основа на българското общество. Неговата същност е в балансираното обединяване в едно действието на принципа на свобода на пазарите, принципа за социално изравняване и принципа на нравствена отговорност на всеки и на обществото като цяло.

Социално-пазарното стопанство е доказана практика, която е единствено адекватна на изискванията на съвременното общество и стопанство. Тя ще измъкне България от сегашната криза и безизходица и ще направи българското икономическо чудо и ще превърне България в силна социална и индустриална държава.

Реализацията на всички предложения на ПП МИР ще доведат до постигането на следните основни цели:

 

  1. Всеки български гражданин да живее в комфортна среда. А това включва жилище и достъпна инфраструктура: транспортна, енергийна, комунална, както и екологично благополучие.
  2. Всеки български гражданин да получава качествена медицинска помощ.
  3. Всеки български гражданин да има работа, която да му осигурява устойчив и постоянно повишаващ се доход, както и достоен стандарт на живот.
  4. Независимо от доходите на семейството всички децата да имат възможност да получат достойно образование и да реализират своя потенциал. Това ще гарантира най-доброто и перспективно развитие на съвременната българска икономика. Икономиката е за хората, тя не е средство, а цел.

Време е за новото поколение в българската политка и нов модел на развитие и активни граждански действия!

ПП МИР с номер 16 в бюлетината!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mir mir