fbpx
 

Учителят Светлин Колев е водач на листата на ПП МИР в област Кюстендил

март 21, 2021

Светлин Колев е водач на листата на кандидати за народни представители за област Кюстендил от ПП МИР. Той е учител на деца в предучилищна възраст, като им преподава и английски език. Завършил е 119 СОУ „Акад. М. Арнаудов“ с профил „Бизнес и финанси“, както и „Предучилищна педагогика и чужд език“ в СУ „Св. Климент Охридски“.  Магистър по „Логопедия“. Учител по професия и по призвание.

Той е активно ангажиран с въпроси, свързани със социалната политика, образованието и културата. Участник в инициативи с обществена, просветителска и благотворителна насоченост.

„Кандидатирам се, защото е крайно време в българската политика да влязат чисти и свободни мъже и жени с добро неопетнено име, които не само притежават, а и всекидневно живеят според своя висок морал и водени от идеали, а не от освирепели от глад за тлъстата държавна трапеза. Крайно време е на преден план в държавата да излязат експертите, а не некадърни политически послушни калинки или пък изтъркани муцуни, с окаляни ръце и души през последните 30 години криминален преход. Вярвам в каузата на ПП МИР, а именно – налагане на истински Морал, Инициативност и Родолюбие в българската политика“, заяви Светлин Колев.

Неговите основни приоритети са защита на традиционното българско християнско семейство, съставено от мъж и жена, държавна политика по подкрепа на семейството и стимулиране на раждаемостта. Той се обявява и за прекратяване на антисемейнните и джендър политики и ерозирането на моралните устои в българското общество.

Друг негов основен приоритет е премахване на вредните външни влияния върху българската социална политика и установяване на държавата като стълб на социалната стабилност и справедливост.

Предлагам да се създаде Министерство на семейната защита и социалната подкрепа, чиято цел ще бъде да се защитава и подкрепя в максимална степен целостта на българското традиционно семейство, като го подкрепя с всички средства в трудните моменти. Закрилата на децата в риск и грижата за изоставените ще бъде приоритетна държавна политика, независима от външни неправителствени организации и фирми.

„Трябва да се Създаване на Министерство на образованието, науката и иновациите с цел не реформа, а тотална и безкомпромисна реконструкция на образователната система. Трябва да се наложи изцяло нова образователна парадигма, базирана на баланс между традициите в българското образование и крещящата нужда от модернизация“ заяви още Светлин Колев.

Кандидатът на ПП МИР предлага и драстично увеличение на бюджета за наука и образование и премахване на делегираните бюджети. Той е на мнение, че трябва да се въведе държавен и обществен контрол върху съдържанието в учебниците, както и за налагане на система, базирана на традиционализъм, обективност, достъпност, полезност и актуалност. Твърд  противник на ранното сексуално образование, джендър образованието и всякакви програми, които са в разрез с традиционния морал и етика и са в разрез с обществения интерес.

„Смятам, че трябва да се забрани достъпа на външни организации до образователния процес и учебното съдържание и да се защити учебно-възпитателна среда в детските градини и училищата чрез постоянно полицейско присъствие и видеонаблюдение в близост до тях. Трябва да има безкомпромисна забрана за достъп до децата и общуване с тях на неправителствени организации, други юридически или физически лица без изричното писмено съгласие от страна на родителите и тяхното лично присъствие при желание“, заяви Светлин Колев.

Другите негови приоритети са въвеждането на лицензионен режим от Министерството на образованието, науката и иновациите за всички допълнителни педагогически дейности, образователни услуги, занимални, езикови центрове и други с цел гарантиране на високо качество. Негова цел е и защитата и обезпечаването на цялостната образователна и научна дейност, финансирана и осъществявана от държавата чрез активно взаимодействие със системата на Националната сигурност, както и  връщане на България на челните места в света в сферите на образованието, науката и иновациите.

mir mir