fbpx
 

О.З. ПОДП. ХРИСТО НИКОЛОВ С ПЛАН ЗА БИТОВАТА ПРЕСТЪПНОСТ, ДОБРОВОЛНИТЕ ОТРЯДИ И ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ

март 19, 2021

По-старото поколение не помни такъв бум на престъпността, особено битовата- в малките населени места. Количественият състав на МВР от десетилетия не се е променил. С малки изключения и качественият. Председателят на Национално движение „Русофили Несебър“ и Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва Христо Николов, поднася своята „рецепта“ в няколко направления. Която като се приложи, щяла да се усети от всеки един. Топ полицаят в близкото минало е втори в листата на ПП МИР в Бургаска област.

„Промените могат да бъдат извършени от Народното събрание чрез съответните законодателни инициативи. Независимо, че полицията е деполитизирана, с всяка смяна на правителството новата политическа сила назначава за ръководители на Районните управления на МВР верни свои хора. Това предполага и политическата им ангажираност. Те са често от съвсем други райони на страната. Хората не ги познават и те не познават хората и техните проблемите. Това от една страна. От друга – вечер се качат на служебните си автомобили и се прибират по родните си места, а сутрин се връщат отново с автомобила на работа. В същото време за патрулните коли горивото не достига. Решението? Началниците на РПУ да бъдат избирани от живущите в общината, а полицейските и младши полицейски инспектори да са задължително от същата община“ посочва о.з. подп. Николов. Преди много десетилетия един министър беше казал: „Ако в даден район има сватба и районният инспектор не е поканен – да си взема шапката и да си отива. Той няма авторитет.” Затова всеки полицейски инспектор, в присъствието на началника си, ежегодно да отчита работата си пред населението в обслужвания район. Да няма дом, който да не е посетил и хората да не го познават- развива експозето си Христо Николов. В Япония приемните на полицейските инспектори са денонощно отворени, има в тях дори игли и конци и ако на човек му се скъса копчето, може да го зашие там. Техните полицейски инспектори ежеседмично посещават домоуправителите и получават информация и за най-малките нарушения.

И в този ред на мисли: „Да се възстановят доброволните отряди. На кого пречеха? Липсата им принуди хората сами да се организират за самоохрана, често на ръба на закона. В помощ на полицията могат да бъдат и членовете на СОСЗР при наличие на правна регламентация. Накратко – да се създаде работеща Единна система за охрана и самоохрана на територията на всяко РПУ“, защитава тезата си топ полицаят от политическия отбор на МИР.

Безопасността на движението „Служителите от КАТ да засилят присъствието си вътре в населените места, където се нарушават 90% от правилата за движение, а не само по главните пътища, за да контролират скоростта. Така се възпитават водачите на дисциплина и ще се намалят ПТП.

Един парадокс. КАТ свалят за определени нарушения регистрационните номера на автомобила и ги изпращат в Областното управление. След изтичане на срока на наказание, собственикът трябва да отиде в Областната дирекция, да си вземе транзитни номера (???), да се върне обратно и с тези номера отново да отиде в областта за нови номера, технически преглед и т.н. Колко наказания се налагат в този случай? И защо номерата не се съхраняват в съответното РПУ, а в областта?“, възмущава се Николов. Убеден е, че знаковото стопанство е под всяка критика. Забранителни и ограничителни знаци се поставяли с причина и без причина. Това водило до тяхната девалвация, водачите не вярвали, че даденият пътен знак действително сигнализира за реална опасност и започват постоянно да ги нарушават. Доходният бизнес с пътни знаци трябва законово да се ограничи- посочва той. Пътната полиция да контролира в тези участъци, в които, на базата на статистическите данни, се допускат най- често ПТП, а не зад необосновано поставен ограничаващ скоростта знак е друго нещо за което иска да отстоява Николов. „Видно е, че са необходими реформи в цялата правна уредба, отнасяща се до вътрешната сигурност и пътната безопасност. Това, повтарям, може да стане само в Народното събрание чрез законодателни инициативи. Ако ни имате доверие, ако считате, че можем да го направим, дайте своя глас за нас, кандидатите на ПП МИР с номер 16, преференцията ми е 102“ заключва о.з подполковник Христо Николов.

mir mir