fbpx
 

Проф. д-р инж. Радостин Долчинков води листата на ПП МИР в Хасково

март 11, 2021

Професор д-р инж. Радостин Долчинков е водач на листата на ПП МИР за област Хасково за предстоящите парламентарни избори на 4 април. Той е административен директор на Бургаския свободен университет и декан на Центъра по информатика и технически наука към висшето учебно заведение. Професорът е председател на Държавната изпитна комисия по индустриален мениджмънт в Бургаския свободен университет и е един от най-изявените учени в областта на индустриалния мениджмънт и машинното инженерство.

„Станах част от екипа на МИР, защото партията е млада, нова и РАЗЛИЧНА. Допада ми визията за развитие на България. Харесвам идеята и мисията на партията за нов модел на правене на политика и взаимоотношения в българското общество. Готов съм с моя опит, знания, идеи и професионализъм да допринеса за парламентарното представяне на партията.”, заяви проф. д-р инж. Долчинков.

Той завършва основното си образование в Бургас, където след това завършва и средно специално образование. Дипломира се като машинен инженер във ВТУ „Ангел Кънчев” в Русе, където след това става и редовен аспирант. Доктор е по Механични технологии и транспорт , а по-късно става и доцент по „Машинознание и машинни елементи”. Магистър е по маркетинг, както и професор по „Машинознание и машинни елементи”.

Проф. д-р инж. Долчинков е с отлични познания в областта на програмирането и 3D проектирането и моделирането. Автор е на изключително иновативни научни проекти в Бургаския свободен университет  – Статично и динамично изпитване на вятърни турбини с вертикална ос, както и Светлодиодно осветление с вятърна и слънчева енергия и Фотоволтаичен панел с механичен тракер за следене на слънчевата орбита. Разработил е и проект за Технологичните и методологични аспекти на компютърното проектиране на технологични системи.

Проф. д-р инж. Долчинков притежава технически умения по мехатроника и робототехника, оценка на риска на технологични системи и  оценка на риска при бедствия, аварии и катастрофи. Владее английски, немски и руски език.

mir mir