fbpx
 

Партия МИР се регистрира в ЦИК за изборите

февруари 12, 2021

Политическа партия МИР внесе 3430 подписа в Централната избирателна комисия за участие в предстоящите на 04.04.2021 г. парламентарни избори.

“МИР ще бъде изненадата на тези избори и със своя морал, инициативност и родолюбие ще наложим нов модел на правене на политика и взаимоотношения в българското общество”, това каза председателят на ПП МИР Симеон Славчев. Той беше предружен от цялото ръководство на партията при внасянето на документите в ЦИК.

Славчев подчера, че зад партия МИР стои интелектуалния потенциал на българската нация, чрез който се формират политиките и приоритетите, както и програма и платформа на партията.

“МИР коренно се различава от всички партии на статуквото и доказателство за това са нашите политики и приоритети. Ние предлагам социално-пазарно стопанство като икономическа основа на българското общество. Само чрез този доказан немски модел ще успеем да измъкнем България от сегашната криза и безизходица и ще превърнем родината в силна социална и индустриална държава с работеща икономика”, това каза още Симеон Славчев.

Той подчерта, че МИР предлага икономическия, социалния и политическия живот в България да се изградят на ново, както и да се приеме Закон за социалното изравняване.

ПП МИР предлага в Конституцията на България, както и в законовите и подзаконовите актове да се регламентира, че заемането на управленски позиции в държавата се осъществява само по строго определени правила, които задължават партиите, спечелили парламентарни и местни избори да издигат единствено кандидати, преминали през конкурси.

“Предлагаме със закон да се въведе Система за стандарти за качеството на мениджмънта в държавното управление – GIMS 100  (Government Institutes Management Standards)  по аналогия на системата ISO 9000”, каза още председателят на ПП МИР Симеон Славчев.

 

mir mir