fbpx
 

Партия МИР сезира КЗК за противоконституционен текст в Изборния кодекс

февруари 3, 2021

Политическа партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) сезира Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) във връзка с избора на „Информационно обслужване“ АД от ЦИК да обработва и да обобщава изборните резултати на предстоящите парламентарни избори. Според ПП МИР изборът на „Информационно обслужване“ е в противоречие със Закона за защита на конкуренцията, тъй като се създава предпоставка за нелоялна конкуренция, включително и монополно и господстващо положение, което нарушава чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

„Изборът на организация и технология на компютърната обработка на данните от гласуването и обобщаването на изборния резултат е изключително важен процес. Той е в основата на определяне на избирателните мандати и формирането на бъдещия парламент. Именно за това партия МИР за пореден път сигнализира, че ЦИК трябва да избере чрез обществена поръчка организацията, която ще обработва и обобщава изборните резултати.“ Това каза зам.-председателят на ПП МИР Георги Кардашев. Той подчерта, че трябва да се приложат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и председателят на ЦИК в качеството си на възложител на основание чл. 5, ал. 1, т. 11 от ЗОП да вземе решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

„Вменяването от страна на законодателя на задължението на ЦИК да възложи дейността по чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс само и единствено на „Информационно обслужване“ АД създава предпоставка за недействително монополно положение съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 3 от Закона за защита на конкуренцията, тъй като монополно положение може да се предоставя само със закон в случаите по чл. 18, ал. 4 от Конституцията на Република България, а възложената дейност в Изборния кодекс не е сред посочените в нея хипотези“, каза още Георги Кардашев.

Партия МИР пишат до КЗК, че монополно положение може да се предоставя само със закон в случаите по чл. 18, ал. 4 от Конституцията на Република България и всяко друго предоставяне на монополно положение е недействително. Според ПП МИР с чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс се нарушава Конституцията на Република България, тъй като той предвижда изключително право за осъществяване на дейност.

„На практика законът създава предпоставки възлагането да става не на база на правилата на свободната конкуренция, а на база политическо решение, което само по себе си е в нарушение с принципите на ЗЗК“, беше категоричен зам.-председателят на партия МИР Георги Кардашев.

Според партия МИР създаваното господстващо или монополно положение на „Информационно обслужване“ АД би довело до непазарно определяне на цени, както и би повлияло негативно на стимулите за подобряване на качество.  Именно за това от партията искат КЗК да извърши оценка за съответствието с разпоредбите на ЗЗК по отношение прилагането на разпоредбата на чл. чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс, както и да изрази становище, дали тази разпоредба е в противоречие със Закона за защита на конкуренцията, респективно дали създава недействително монополно положение съгласно разпоредбата на чл. 19 от ЗЗК и може ли да доведе до нарушаване на чл. 101, 102 и чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Във връзка с нарушения на българското и европейското законодателство и съмнения, че управляващите се готвят да подменят вота на българските граждани на предстоящите парламентарни избори преди няколко дни председателят на ПП МИР Симеон Славчев изпрати писмо до зам.-председателя на Европейския парламент г-жа Катарина Барли с молба европейските институции да обърнат внимание на случващото се в България.

 

mir mir