fbpx
 

Юристът Росица Павлова стана председател на структурата на ПП МИР в Шумен

януари 30, 2021

В община Шумен се учреди общинската организация на ПП МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие). За председател на ПП МИР в Шумен беше избрана Росица Павлова. Тя е магистър по право и финанов одит с опит в юридическите консултации и одитиране на лечебни заведения.

На общинската конференция на партия МИР в Шумен присъства члена на НИС на ПП МИР Красимир Жейнов.

„На територията на област Шумен има доста проблеми за решаване, но най-съществения е свързан с голямата безработица, която се очертава като постоянна и трайна тенденция. Един от основните приоритети на ПП МИР в община Шумен ще бъде привличането на инвестиции и създаване на държавни селскостопански центрове, който ще осигуряват нови и устойчиви  работни места както в целия регион, така и в цяла България“, каза председателя на ПП МИР в Шумен Росица Павлова.

Тя припомни, че в своята платформа ПП МИР е определила четири приоритетни отрасли, чрез които ще се повиша ефективността на българската икономика и благосъстоянието на българските гражданина.

„ПП МИР залага на социално-пазарното стопанство и приоритетното развитие на експортно ориентирани отрасли като селско стопанство, туризъм, транспорт, инфраструктура и логистика и високотехнологични чисти производства. Целта на партия МИР е животновъдството, зеленчукопроизводството и овощарството да се превърнат във водещи структуроопределящи отрасли. Само така ще успеем да развием устойчиво земеделие и селскостопанство, които освен нови работни места ще допринесат и за развитието на земеделския и селския туризъм в България“, каза още Росица Павлова.

В с. Салманово, с. Кюлевча и в кв. Мътница бяха учреди също клубове на ПП МИР.

mir mir