fbpx
 

Партия МИР предлага Закон за управление при кризи

януари 24, 2021

В краят на 2020 г. „Галъп Интернешънъл“ прави допитване сред гражданите за това до каква степен щабът и правителството като цяло се справят с епидемиологичната обстановка в страната. Повече от 50% от анкетираните са заявили категорично, че правителството не се справя с епидемичната ситуация в страната и от началото на пандемията разочарованието в действията му е нараснало многократно и е станало масово.

Според партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) разочарованието и недоверието в правителството от страна на гражданите се дължи най-вече на техните хаотични действия, безхаберието и липса на взаимодействие и субординация между отделните институции.

„В действията на правителството в тази тежка епидемична обстановка не се вижда никаква законова и нормативна база, на която основа би трябвало да се работи. За огромно съжаление през 2009 г. беше отменен Закона за управление при кризи, който регламентираше всички действия на държавните органи и органите на местно самоуправление, правата и задълженията на физическите и юридическите лица при управление при кризи. В Закона беше ясно записано, че управлението при кризи е комплекс от дейности на компетентните органи, насочени към предотвратяване възникването и развитието на кризи и тяхното овладяване. Основната причина българското правителство да не се справя с кризата и пандемията е, че не успя да организира действията на компетентните органи и експерти на държавно и местно ниво“, каза Пламен Стоянов, член на НИС на ПП МИР и експерт по Национална сигурност и управление при кризи.

Той смята, че освен липсата на Закон за действие при кризисни ситуации съществено влияние за несправяне на правителството и правилното управление на кризата е липсата на Министерство, което да координира действията на всички институции и компетентни органи в овладяването на кризисната ситуация с вируса.

„Друга институция, която би изиграла съществена роля в настоящата кризисна ситуация, унищожена от сегашното правителство е Гражданска защита. Убеден съм, че ако тази структура не беше унищожена, то никога нямаше да се случат бедствия като наводненията в Бисер, аварията в Хитрино, наводненията от последния месец, бедственото състояние на язовирите, водната криза в Перник и десетки други бедствия, аварии и катастрофи, които сполетяха българския народ“, беше категоричен Пламен Стоянов.

ПП МИР се присъединява и споделя мнението на повече от половината българи, че правителството на ГЕРБ и така наречените патриоти не се справя със създалата се кризисна ситуация. И за да може в България ефективно да се управлява всяка една криза и превантивно да се действа и избягват бедствия, аварии и катастрофи от партия МИР предлагат:

  1. Да бъде изготвен и приет от следващото Народно събрание Закон за управление при кризи, чрез който да се възстанови съществувалата до 2009 година ефективна система за действие.
  2. Да се актуализира действащия Закон за действие при бедствия, аварии и катастрофи, като се отчетат съвременните реалности, като за всяко бедствие, авария или катастрофа да бъде създадена нормативна база за действие с методически указания.
  3. Да се създаде Министерство на извънредните ситуации и управление при кризи, както и действащи към него структури на Междуведомствен и Експертен съвет.
  4. Да се направи пълна ревизия на Държавния резерв, за който при строги правила, контрол и прозрачност да отговаря новосъздаденото Министерство на извънредните ситуации и управление при кризи.
  5. Към новосъздаденото Министерството на извънредните ситуации и управление при кризи да преминат на подчинение Противопожарна защита, Български Червен Кръст, както и Спешна медицинска помощ (без структурите на отделните болници), които при различните бедствия, аварии, катастрофи и кризи да действат координирано и ефективно.
  6. Да се направи пълна ревизия и проверка на изразходваните средства от 2009 година до сега за различните бедствия, аварии и катастрофи, включително и по настоящата епидемична обстановка, след което резултатите от тях да се оповестят публично.

„За нас от партия МИР защитата, сигурността и здравето на българските граждани са приоритет, защото няма нищо по ценно от човешкия живот. Именно за това всички наши предложения за управление при кризи и превантивни действия, които ще опазят живота на българските граждани са подробно разписани и част от програмата на партия МИР“, каза още Пламен Стоянов, член на НИС на ПП МИР.

mir mir