fbpx
 

ПП МИР подписа декларация за провеждане на честни и свободни избори

януари 22, 2021

Председателят на ПП МИР Симеон Славчев и зам.-председателя на партията Албина Анева взеха участие в дискусия за честни избори, организирана от БСП.

„За нас от ПП МИР машинното гласуване е първата, но най-решителна стъпка към спирането на подмяната на вота на българските граждани. Не случайно още в началото на миналата година партия МИР обяви за своя и за Национална кауза провеждането на честни избори чрез машинно гласуване. С промяната в Избирателния кодекс, която управляващите направиха и заедно с машинното гласуване вкараха паралелно гласуването с хартиени бюлетини се цели предизвикване на тотален хаос в целия изборен процес“. Това каза лидерът на партия МИР Симеон Славчев по време на дискусията.

За да се преодолее хаоса Славчев предложи единни действия на всички партии и организации, които се обявяват и реално искат провеждане на честни избори. Той предложи да се създаде Национален щаб за честни избори, който да координира всички действия между политическите партии, ЦИК, гражданските и неправителствените организации. Другото предложение на председателя на ПП МИР беше да се да бъде дублирана и изпратена до имейлите или сървърите на всички партии, граждански и неправителствени организации, които са заявили желание за това пълната информация, която постъпва от СИК към РИК, ОИК и „Информационно обслужване“.

„Така на практика всички участници в изборния процес ще получават в реално време пълната информация от изборните протоколи, което ще ограничи до минимум тяхното манипулиране впоследствие. Това е реалното паралелното преброяване, което много бързо и лесно може да се случи“, каза по време на дискусията за честни избори Симеон Славчев.

Другите предложения на ПП МИР бяха свързани със задължителното видео наблюдение на процеса на преброяване на бюлетините и оформянето на протоколите в секционните избирателни комисии. Славчев подчерта, че МИР заедно с граждански и неправителствени организации преди месец са стартирали онлайн платформата – Ти гласувашwww.tiglasuvash.uraa.eu

„Целта на тази платформа е набиране, обучение и сертифициране на наблюдатели. Също така платформата дава опции за онлайн обучение на наблюдателите, а през нея могат дори да се обучат и членовете на СИК. На практика платформата ще действа като единен център за контрол на изборния процес, в това число чрез нея могат да се излъчва онлайн броенето на бюлетините в СИК, както и да се докладват всички нарушения и нередности по време на изборния процес“, каза още Симеон Славчев. Той предложи на всички участници в дискусията да ползват съвместно онлайн платформата „Ти гласуваш“, където да обединят усилия и експертиза, за да може да се гарантира честността на вота на българските граждани.

Председателят на ПП МИР подкрепи и подписа декларацията за честни и свободни избори, които организаторите бяха подготвили и предоставили на участниците в дискусията.

Ето и пълния текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА за свободни и честни избори

В годините многократно сме ставали свидетели на подмяна на вота на българските граждани, платен и корпоративен вот, подправяне на протоколи, натиск и всяване на страх от страна на ГЕРБ върху избирателите. Наша отговорност е да гарантираме провеждането на прозрачни и честни избори, които отразяват реалната воля на българския народ.

Ние призоваваме отговорните политически партии и неправителствени организации да обединим сили и да проведем свободни избори, водени от Основните начала на българската Конституция и изборното законодателство, като имаме предвид, че:

 • Република България е правова държава;
 • Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество;
 • Всички български граждани се раждат свободни и равни по достойнство и права;
 • Изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване;
 • Всеки има право да търси, получава и разпространява информация;
 • Всеки участник в изборите е длъжен да пази честта, достойнството и доброто име на останалите участници.

Ето защо ние се обединяваме

 • да работим за осигуряване и гарантиране възможността на всеки български гражданин да упражни конституционните си права;
 • да сигнализираме на законоопределените органи за установени нередности и нарушения на изборното законодателство;
 • да сме безкомпромисни към всички форми на оказване на натиск върху свободната воля на гражданите;
 • да съблюдаваме за спазването на правилата по време на предизборната кампанията и провеждането на изборния процес в съответствие с българското законодателство до неговото приключване с обявяване на резултатите от Централната избирателна комисия;
 • да обменяме информация, получена от нашите представители (пълномощници), застъпници на листите, включително информацията получена от наблюдатели на неправителствените организации, застъпници и представители на други политически партии, коалиции и инициативни комитети, участващи в изборите.
 • да осигурим в секционните избирателни комисии сътрудничество на представителите на „БСП за България” със застъпниците и наблюдателите на извънпарламентарните партии и организации подкрепящи тази Декларация.
 • Да изградим тясна форма на сътрудничество в процеса на паралелното преброяване на резултатите от изборите.

 

 

mir mir