fbpx
 

ПП МИР предложи да се създаде Национален щаб за честни избори

януари 10, 2021

Партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) предложи да бъде създаден Национален щаб за честни избори, в който да влязат всички политически партии, представители на ЦИК и на всички институции, отговорни за изборния процес.

Това стана по време на консултации при президента Румен Радев.

От партия МИР са категорични, че машинното гласуване е най-решителната стъпка за предотвратяване на фалшифицирането и подмяната на вота на българските граждани, но то трябва да бъде прозрачно и да се проведе национална информационна кампания. „Разписаното в Изборния кодекс  успоредно гласуване чрез машини и с хартиени бюлетини създава предпоставки управляващото мнозинство да всее хаос в целия изборен процес, да затруднят българските граждани, а в това число и членовете на секционните комисии“, заяви Симеон Славчев – председател на ПП МИР.

От МИР се обявиха и против „монопола“ на „Информационно обслужване“ АД във връзка с обработката на резултатите от изборите. Партията предлага всички политически сили, които участват в изборите, да имат право да излъчат наблюдатели не само в ЦИК, но и в „Информационно обслужване“.

ПП МИР предложи още да се дублира цялата информация от изборите, всички партии да имат свой наблюдатели в ЦИК и в „Информационно обслужване“, да се направи много широка обществено-информационна и практическа национална кампания за провеждането на изборите, да се направи ефективно обучително звено към ЦИК, задължително всички членове на СИК да бъдат обучени по равни критерии, стартиране на училище за наблюдатели, хората под карантина да гласуват по пощата.

„Ще завърша с това, което започнаха справедливите граждански протести през лятото –  „Мутри, вън!“. Това означава всички физически, политически и икономически мутри на прехода – вън. За нас от политическа партия „МИР“ българският преход ще свърши тогава, когато в България се проведат честни избори“, каза още Симеон Славчев по време на срещата с президента Румен Радев.

За да се проведат честни и прозрачни избори и да се върне доверието на избирателите в изборния процес ПП МИР направи следните конкретни предложения при президента Румен Радев.

 1. Да се организира видео наблюдение на целия изборен процес.
 2. Да бъде дублирана и изпратена до имейлите или сървърите на всички партии, граждански и неправителствени организации (заявили желание) пълната информация, която постъпва от СИК към РИК, ОИК и „Информационно обслужване“. Така на практика всички участници в изборния процес ще получават в реално време пълната информация от изборните протоколи, което ще ограничи до минимум тяхното манипулиране впоследствие.
 1. Всички партии да имат свои наблюдатели в ЦИК и в „Информационно обслужване“, което също ще увеличи доверието на гражданите в изборния процес и ще намали до минимум възможността за манипулиране на вота.
 2. Да се направи много широка информационна и практическа кампания за това какво представлява машинното гласуване и как се гласува машинно. Целта е колкото се може повече граждани да гласуват машинно, за да се избегне порочната практика в превръщането на огромен брой недействителни бюлетини и сгрешени протоколи.
 3. Да се направи ефективно обучително звено към ЦИК, което да обучи и сертифицира всички членове на комисиите и това да бъде задължително условие за всеки член на СИК.
 4. Успоредно с обучението в ЦИК ПП МИР предлага и ще стартира „Училище за наблюдатели“, в което да се обучат всички наблюдатели.
 5. Да се въведе дистанционно гласуване по пощата за българите зад граница, както и за всички българи, които са под карантина.
 6. Да се създаде Национален щаб за честни избори, който да координира всички действия между политическите партии, ЦИК, гражданските и неправителствените организации. Този щаб може успешно да координира и усилията на всички политически партии за набиране и обучение на наблюдателите и застъпниците. Тоест да се създаде една ефективна мрежа за провеждането на честни избори.
 7. Да се обърне внимание на един много важен проблем, а именно – прилагането на разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс. Тъй като той може да породи сериозна колизия между основополагащи законови нормативни актове и така да бъде нарушен общественият интерес. Става въпрос за избора на организация и технология, която обработва данните от гласуването. Този проблем може да бъде решен по два начина:
 8. Чрез законодателна инициатива за изменение .на разпоредбата на чл. 57, ал.1 т. 33 от Изборния кодекс като се премахнат думите: „и възлага изпълнението на „Информационно обслужване“ АД“ или се заменят с думите: „Тази дейност Централната избирателна комисия може да възложи на трето лице съгласно реда и условията на Закона за обществените поръчки“.
 9. С искане от компетентните лица и институции, съгласно чл. 150 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.33 от Изборния кодекс.
 10. Да се подсигурят от държавата индивидуални предпазни средства за всеки избирател. По експертна оценка необходимия финансов ресурс е не повече от 300 000 лв. при 100 % избирателна активност.

Всички предложения на ПП МИР са експертно обосновани и могат практически бързо, лесно и ефективно да се приложат.

Видео от консултациите на ПП МИР с президента Румен Радев може да видите тук:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1064744980667299&ref=watch_permalink

mir mir