fbpx
 

Партия МИР: Случаят със срива на Търговския регистър е показателен как се управлява държавата

декември 29, 2020

„На 10 август 2018 г. Търговският регистър в България беше напълно блокиран,  това създаде тотален хаос в обществото, тъй като гражданите, фирмите и администрацията останаха без достъп до изключително важната база данни. От тогава до сега никой от държавните институции не е информирал българското общество кои са причините и виновниците, довели до срива на Търговския регистър“. Това каза д-р инж. Дончо Пачиков, член на Националния съвет на партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие).

Според Пачиков кризата в управлението на информационната дейност на Агенцията по вписванията е резултат от редица съществени пропуски, а управляващите неслучайно мълчат за това чия е отговорността за управленските решения, които са абсолютни неадекватни на действителните изисквания за нормалната работа на Търговския регистър.

„Фактите и обстоятелствата около срива на Търговския регистър не са случайни и хронологията на събитията доказва, че поради краткия интервал, в който се повреждат дисковете от една и съща дискова група, става невъзможно възстановяването на нормалната работоспособност на Търговския регистър. С това на практика е създаден неуправляем риск, тъй като са обединени дискови масиви, разположени в основния и резервния информационни центрове“, каза още д-р инж. Дончо Пачиков.

Той припомни, че след случая ДАНС излизат с анализ, в който посочват, че ако не се изведат полезните практики, то може да се стигне до повтарянето на инцидента в Търговския регистър или в други ведомства и организации. Пачиков припомня също така твърденията на специалиста по киберсигурност Ясен Танев, че проблемът с блокирането на Търговския регистър е заради занижен контрол и че е липсвало копие, което да бъде възстановено веднага и резервният център вероятно не е работил.

Според вицепремиерът Томислав Дончев причината за срива на Търговския регистър е немарливост на служителите и ръководството на Агенцията. Въпреки това все още няма посочени виновни и наказани за това престъпно деяние. „Случаят с Търговския регистър е класически пример как може да се срине доверието в държавното управление и показателен как се управлява държавата“, беше категоричен д-р инж. Дончо Пачиков.

Според него правителството дължи отговор на следните въпроси: Кой е виновен за срива на Търговския регистър? Защо не са били извършвани проверки от Държавната агенция „Електронно управление” по надзор за спазване на изискванията на Закона за електронното управление за информационната сигурност? Защо не са извършвани проверки на информационната сигурност на Търговския регистър? Защо не е извършван одит от държавната агенция „Електронно управление”? Защо агенцията „Електронно управление” не функционира вече втора година в нарушение на Закона за електронното управление. Защо не е приет правилник за дейността на държавното предприятие „Електронно управление” съгласно параграф 46 от Закона? Какво се случи с електронното правителство и защо то все още не функционира?

„От липсата на отговори по всички тези въпроси е ясно, че управляващите не могат да се справят с управлението на страната, че не могат да управляват кризи и не могат дори да ги предотвратят – справка случая със срива на Търговския регистър, който има ключово значение за функционирането на пазарната икономика в България“, беше категоричен д-р инж. Пачиков.

Според партия МИР невъзможността да се гарантира сигурност на заявените в регистъра данни е заплаха за националната сигурност на България, тъй като българските граждани не знаят и до днес в чии ръце са попаднали личните им данни, както и тези за имуществото и собствеността на регистрирани по националното ни законодателство търговски дружества за стотици милиони лева.

Именно за това от партия МИР предлагат промени в ЗТРРЮЛНЦ и в Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до регистъра на юридически лица с нестопанска цел, като в тях да се запишат и определят административно-наказателни санкции за самата Агенция по вписвания или за длъжностните лица, които са отговорни за воденето и съхранението на регистъра.

„Липсва на законодателна инициатива, която да гарантира сигурността на данните в Търговския регистър е поредното доказателство за лошото му управление“, допълни д-р инж. Пачиков.

mir mir