fbpx
 

ПП МИР: Правителството нарушава законите и европейските норми за питейно-битовото водоснабдяване

декември 10, 2020

Предложението за използване на водите от двата напоителни язовира „Ахелой“ и „Порой“ за преодоляване на „водната криза в Бургас“ не е устойчиво решение и е в нарушение на българското законодателство и европейските норми, тъй като не се предвижда обособяването на санитарно-охранителни зони. Това се казва в позиция на партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) във връзка с решението на Министерския съвет да се предоставят безвъзмездно за питейно-битово водоснабдяване и управление язовирите „Ахелой“ и „Порой“ на областния управител на област Бургас. Досега двата язовира се използваха за напояване и се управляваха от Министерството на земеделието, храните и горите.

Според партия МИР с това решение правителството нарушава чл. 5 от НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, където е записано, че се забранява експлоатация на водоизточник и/или съоръжение, независимо от формата на собствеността му, без установена санитарно-охранителна зона и без анализ разходи-ползи.

„Първо е напълно невъзможно до март 2021 година да бъдат изградени две пречиствателни станции, три помпени станции, две язовирни стени, две водовземни кули и 10 км. водопроводи и второ това е в пълно нарушение на законите вкл. Наредбата за санитарно-охранителните зони“, каза председателят на ПП МИР инж. Симеон Славчев.

Той подчерта, че предвидените съоръжения са напълно излишни и ще доведат до увеличаване цената на водата поради допълнителни средства за тяхната поддръжка и експлоатация, както и амортизационни отчисления.

Според ПП МИР съгласно графика на МОСВ в момента има 108 млн. м3 вода в яз. Камчия т.е. на 47% е пълен и няма данни за бедствено положение. От партията подчертават, че сега започват и валежите и ако не се изпускат язовирните води заради ВЕЦ Камчия, както е ставало досега, яз. Камчия ще бъде запълнен най-късно до края на месец март, така както е ставало и през всички изминали години.

От партия МИР припомнят, че самият министър на околната среда и водите Емил Димитров е установил разлика между ежемесечните водни количества преминали през ВЕЦ Камчия и ПСПВ Камчия, което означава, че е изтичала вода от язовира в реката, за да работи и печели ВЕЦ Камчия.

В своята позиция партия МИР посочва, че на база на тези факти и данни е очевидно, че няма бедствено положение и не би трябвало да се прехвърлят двата напоителни язовири на ВиК Бургас, тъй като освен изразходване на значителни суми от държавния бюджета (над 60 млн. лв.), ще се увеличи и цената на водата, а за всичко това ще плащат българските граждани.

Партия МИР припомнят, че питейната станция Камчия е с проектен месечен капацитет от 14,2 млн. м3 и средно отработено месечно количество 7,3 млн. м3, което позволява пречистването на водите от санитарния воден обем вкл. при крайна необходимост и от мъртвия обем. Тоест има в резерв има още 49,9 млн. м3 вода от мъртвия обем на яз. Камчия и не би трябвало да има воден проблем при условие, че питейната станция в момента работи средногодишно с едва половината от своя капацитет.

„Язовир Ясна поляна, чиято питейна станция доставя вода на цялото Черноморие на юг от гр. Бургас вкл. кв. Меден рудник и ниската зона на гр. Бургас, и която работи в момента със значително под половината от своя капацитет означава, че Бургас има резервни водоизточници от които може да черпи необходимите и количества, а именно от яз. Ясна поляна и яз. Ново Паничарево“, каза още лидерът на партия МИР Симеон Славчев.

Той припомни също, че за подобряване на ВиК инфраструктурата на Бургаското ВиК има осигурени европейски средства в размер на 459 млн. лв. и подчерта, че в разработения проект за европейско финансиране на ВиК инфраструктурата на Бургаска област в периода март 2016 – януари 2019 с възложител МРРБ и бенефициент ВиК Бургас липсва техническа необходимост, защото е доказано, че няма опасност от недостиг на вода за питейно-битови нужди, а основен проблем са загубите на вода и затова се залагат 183 млн. лв. за подобряване на водоснабдителната система на ВиК Бургас вкл. ВС Камчия и ВС Ясна поляна.

От партия МИР са категорични, че в Бургас ще се повтори случаят от Перник, който и досега няма АКТ 16 и собственик, тъй като никой не иска да стопанисва едно неефективно съоръжение, чийто испански тръби дефектират непрекъснато, въпреки че бяха изхарчени за изграждането новия и напълно излишен водопровод 27 млн. лв. От партията изразиха съмнение, че целта на умишлено предизвиканата водна криза в Бургас е да бъдат сложени същите испански тръби, както и да се усвоят предизборно от приближени до управляващите фирми огромни средства.

Партия МИР подкрепи и внесеното от експерти по водите възражение в Министерския съвет, Народното събрание, Областния управител на Бургас, министъра на регионалното развитие и благоустройство, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на финансите.

От МИР подчертаха, че ако правителството не отмени незабавно своето решение за прехвърлянето на управлението на язовирите „Ахелой“ и „Порой“ на областния управител на област Бургас, ще пуснат сигнал до прокуратурата и ДАНС, тъй като се нарушават законите в страната и европейските норми за питейно-битовото водоснабдяване и се готви ново източване на финансови средства.

 

 

 

mir mir