fbpx
 

Милена Вацова, член на НС на ПП МИР: Туризмът да стане приоритет в икономическото развитие на България

ноември 26, 2020

Изказване на Милена Вацова, член на НС на ПП МИР пред делагатите на Конгреса (21.11.2020 г.)

Уважаеми колеги! Приятели!

За мен е чест и удоволствие да участвувам в Първия конгрес на политическа партия  „Морал, Инициативност и родолюбие“.

Болшинството от нас са хора, които в една или друга степен  в личен план сме избрали  пътя си  на развитие, в една или друга степен съобразно  професионалните си качества, образовние и подготовка изпитваме определена удовлетвореност от работата с която сме се захванали и  без излишества задоволяваме своите   потребности и интереси, градейки определена  представа за собственото  си бъдеще. Най-важното в случая  е, че всичко това ние постигаме тук, в България , което само по-себе си е изпитание и   е  по-трудния  избор от варианта  с „Терминал 1“, привличащ, особено по-младите, с  европейски стандрати на добре работещи социални  и  правни системи.

Многохилядните протести от лятото на тази години у нас недвусмислено показаха нашето бурно недоволство от начина, по който се управлява българската държава. Площадите на страната се превърнаха в арена за   гнева ни от моралната деградация на властващия политически елит. Плакатите и постове в социалните мрежи осъждат ежедневно острата професионална недостатъчност на чиновниците в държавната администрация, както и демагогията и арогантността на  партийните функционери!

И когато с годините идва усещането, че Творецът е изпратил човека  на тази прекрасна Земя    не само за да оцелява и да постига материални и кариерни цели, но и  да търси  духовност и съвършенството, които да съпътстват изначалната му мисия да е съпричастен към страданието, мъката, невзгодите и неволята на ближните си, той е готов за действие. Най-добре това се получава тогава, когато хората са обединени в едно и са готови да отстояват принципи,  завещани им от техните  родители!

За да встъпя в редовете на партията мотивът ми не бе толкова харизмата на председателя, а преди всичко катастрофалната липса на Морал, Инициатинност и Родолюбие в днешното българско общество! И желанието нещата да се променят!

Нашата партия, явно е от електорален тип –  без излишни организационни условности, без досадни идеологически напъни, без  показна маниакалност за собствено величие, без демогогия и грандомания. Това , което направихме на местните избори бе сравнително успешно кръщение, но явно, недостатъчно за целите, които си поставяме. Гланата причина, според мен е липсата на финансови средства, което образно може да бъде представено чрез сравнението на нашата палатка на входа на градината на НДК и поставения в съседство огромен хангар на Мая Манолова! Ние никога няма да можем да се мерим с техните пари, защото „Продаването и купуване на гласове е престъпление!“ , а чрез държавния бюджет  и „под масата“ в България стана практика демонстративно да се купуват гласове на килограм!

В свободния свят  победата на  избори е единствената възможност  за промяна. А това се случва само тогава, когато е отвоювано доверието на хората! Но не купеното, защото то свършва с получаването на парите, а истинското! Така, както го прави  Цанко в „Красно село“  и ние трябва да го подкрепим, и да разпространяваме опита му навсякъде, където имаме личности, готови да се наемат с тази работа и по този начин! Но пак няма да е достатъчно!

Днес най-дефицитните градивни елементи в българското общество са морала и етиката  в отношенията между хората и между  държавата и нейните граждани! Ние като партия  имаме своите  Етични правила.  В личните ни  разговорите, в постовете в социалните мрежи, в изказванията ни  в средствата за масова информация от нас, членовете ,симпатизантите и съмишлениците на Партията трябва да звучат тези правила. Самото ни поведение в ежедневието трябва да е пример за нова етика в отношенията , пример за висок морал в действията ни! За това не трябват пари, просто приетите правила трябва да се знаят, да се помнят и да са  нешето верую. Само така хората ще ни повярват и ще тръгнат след нас!

Втората важна предпоставка за нашия успех е инициативността, подплатена с висок професионализъм,с ясност на тезите,с актуалност,  ефективност и резултативност  на  нашите предложения! Ние трябва да създадем групи от инициативни хора:  предприемачи – „селф-мейди“ , които сами са се направили успешни, технологични предприемачи – т.н. „стартъпи“ (start-up), социални предприемачи-тези които работят в социалната сфера; доброволци, т.е. тези, които са готови да се притекат винаги на помощ. Постепенно всички тези хора с наша помощ да  се обединят в движение, а на държавно ниво да се създаде  Агенция за стратегически инициативи!

Третият съдържателен компонент в облика ни като партия трябва да е истинското родолюбие. Но като това на  „патриотите“ – днес подписват договор за дружба с Македония, в който легитимират и македонския език, и македонската нация, а след време , предизборно, решават да спрат братска Македония за ЕС като им се отказва признанието  и на езика, и на нацията! Нашето родолюбие трябва да извира  от сърцата ни, да ни родее с нашите предци , с традиционните наши ценности, с православната вяра и свещения ни език,да излъчва  уважение към всички,без изключение, исторически събития и личности. Родолюбие, чиито измерител да бъде качеството в работата и традиционното трудолюбие  на българина така, че неговият труд да доприняся за просперитета на Отечеството. Това е патриотизъм в действие!

И някомко думи за бизнеса, с  който  вече над 20 години, както се казва, си вадя хляба – туристическата индустрия на България! Напълно съм съгласна с казаното в Доклада на председателя ,че туризмът следва да бъде приоритет в икономическото развитие на страната в близка и средносрочна перспектива. Но на българският туризъм следва да се гледа с много по-широка визия.  Днес на страдаща България крайно  са ѝ нужни инвестиции.  Не само  безвъзмездни вливания и заробващи кредити , но и  инвестиции от стратегически инвеститори, с дълговременни намерения да правят истински бизнес у нас! Не работа на  „ишлеме“,  а производство на  оригинални български стоки и услуги.  Нашите  изключителни природни дадености, географското ни  разположение, благоприятните ни климатични условия, историческите  и религиозните ни паметници и традиции, добрата инфраструктура са първостепенни  предпоставки за реализирането на  мащабни проекти в туризма ! Трябва умна, високотехнологична  и диференцирана реклама, , съобразена с изискванията на  традиционните  и нови  пазари. Оттук насетне със  стъпването си на българска земя, чуждият турист трябва ежеминутно да чувства ,че е добре дошъл в България, че българите се радват на неговото присъствие, че те уважават неговите желания, че са готови да направят пребиваването му в страната незабравимо . Това трябва да е правило, въведено в закон  и да се възпитава, да се изисква и изпълнява  от всички!  Ако с  основание българите  сме известни по света   със своето гостоприемство и добронамереност ,то това трябва да се чувства от всеки гост  и навсякъде в страната! Завръщайки се в родината си, всички тези хора ще разказват за преживяното, това ще доведе  нови туристи, но тази информация ще стигне и до стратегическите инвеститори, които ще търсят възможност да инвестират  свободните си пари  в родния  туризма и не само в него Ако този подход в организацията на туристическата индустрия  у нас не се превърне в общонародна задача, вкл. и за нашите младежи, които сега живеят в чужбина и с подготовката си са  крайно необходими във върховите туристически сезони в България, то ние няма да може да се измъкнем скоро от настъпващата глобална  криза.

Вторият голям въпрос са  приоритетите и качеството на предлагания туристически продукт. Трябва да се обособят четири отделни направления в развтието на туризма. И ако за морския и високопланинския туризъм има някаква ясност и традиции в т.ч. и по отношение на  пазарите, то за балнеологията, съчетана с исторически, религиозен и развлекателен туризъм, както и за ВИП-туризма в т.ч. медицински , ловен , голф-туризам и пр.  е направено твърде малко. Необходимо е да се изграждат  териториални туристически клъстери, в които под „един покрив“ да бъдат  и подготовката на кадри,  и хотелската база , и траспорта, и производството на храни и напитки, и сувенирите и народните занаяти, и казината , и ексурзиите до забележителности на територията и т.н.. Наред с традиционните ни пазари – Русия, Източна и Централна Европа , следва засилено внимание да се обърне на изходящия туристическия потенциал на Китай и страните от Евразия, където повишаващия се стандарт на живот прави възможно стотици хиляди техни граждани да пътуват по света със своите твърди специфични туристически потребности и интереси.

По целият спектър проблеми, свързани с виждането ни за развитие на туристическата индустрия в България в средносрочен период ще разработим разгърната програма, която  и ще представим за обсъждане от членовете на партията, от симпатизантите и от всички граждани в страната.

В заключение,  искам да пожелая успех на Конгреса, добро настроение, да се опазим от „Короната“ и ангажирано  да работим за благото и просперитете на народ и Родина!

Благодаря за вниманието!

 

Милена Вацова, член на НС на ПП МИР

mir mir