fbpx
 

Членове на Национания изпълнителен съвет на ПП МИР | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

ноември 24, 2020

След Конгреса на ПП МИР (21.11.2020 г.) се проведе и първото заседание на новоизбрания Националния съвет, който избра и новото ръководство на партията, както следва:

Симеон Славчев – председател

Георги Кардашев – зам.-председател (публични политики)

Владислав Милев – зам.-председател (връзка и взаимодействие с българите в чужбина)

Албина Анева – зам.-председател местно самоуправление

Ивайло Манджуков – секретар по международна дейност

Георги Славчев – говорител

Павел Димитров – браншови организации, региони и медийна политика

Ирена Парунева – здравеопазване

Пламен Стоянов – Национална сигурност и управление при кризи

Олга Миленкова – публични и партийни финанси, връзка със синдикални организации и социална политика

Николай Николов – вероизповедания, съдебна система и реформа

Красимир  Жейнов – връзки с граждански и неправителствени организации

Емил Димитров – образование, връзка с научни и културни общности

Румен Минев – структури и организационна дейност

Димитър Илиев – избори

mir mir