fbpx
 

Дeкларация на делегатите на Конгреса на ПП МИР

ноември 23, 2020

Днес България страда от повсеместна корупция, а българското общество се раздира от разпределителни конфликти. Милиони българи страдат от немотия. В същото време нашата пазарна икономика не работи на пълен капацитет. Само обединен и мобилизиран народ, готов за битка за бъдещето си може да спре деградацията и да изведе България на пътя на развитието.

Днес България отново е изправена пред исторически избор, така, както беше преди повече от тридесет години. Разликата от тогава е, че без да сме били в състояние на война вече сме с над 2 милиона българи по-малко, че нямаме икономика, която да пълни хазната, че нямаме селско стопанство, което да изхранва собственото население, че нямаме износ, от чиято печалба и добавена стойност да влагаме в развитие на високотехнологични отрасли, нямаме суверенитет, за да вземаме сами решения, които да са в името и за благото на българския народ. Днес ние губим все повече националната си идентичност и традиции, превръщайки се в безформената тълпа, разкъсвана от малцинствени интереси и сексуални мераци, губим православната си вяра и родния си език, водили ни през вековете към исторически върхове и слава.

Днес обаче имаме президент, който не се страхува и е готов да поведе народа в отстояване на правата му като суверен на България, имаме честни, смели и мислещи млади българи, които са както в България, така извън нея – в принудителна емиграция, които показаха и показват образци на действен патриотизъм и преданост към идеалите на бащите-възрожденци. Днес имаме предприемачи, търговци и бизнесмени, които сами са се направили успешни и които са готови честно да работят както за себе си, така и за просперитета на българската държава и достигане на европейски стандарт на живот за всички българи. Днес имаме политици и партии, които настъпателно, безрезервно и всеотдайно работят без олигарси и мутри зад себе си, за българска държава и за благоденствието на българския народ.

Ние, делегатите на Конгреса на ПП МИР се обръщаме към всички честни, мислещи и смели българи заедно да поведем битка в рамките на действащите закони за по-добро бъдеще на Отечеството.

За постигането на тази цел ПП МИР предлага:

  1. Да се направи широко обществено обсъждане за смяна на сега действащия модел в България, известен като „План на Ран–Ът“ с проверения и действащ немски модел за социално-пазарно стопанство с регулиращата макро-икономическа роля на държавата. Този план е известен като „Плана на проф. Лудвиг Ерхард“ и е направил чудо, вдигайки икономически, социално и индустриално Германия на крака след нейния крах по време и след Втората световна война. С внедряването на социално-пазарния стопански ред Германия става модел за подражание в целия свят при възстановяване от една много по различна и доста по-тежка от сегашната криза и ситуация. Целите на социално-пазарно стопанство са пълната заетост на капитала и труда, устойчиво икономическо развитие, стабилните пари, свободно икономическо състояние. Предлагаме социално-пазарно стопанство като икономическа основа на българското общество, защото е доказана практика, която е единствена адекватен на изискванията на съвременното общество и стопанство. В тази връзка предлагаме да се подготвят и подложат на широко обществено обсъждане промени в Конституцията и законодателството, регламентиращи дейностите по прилагане принципите на социално-пазарното стопанство в България. Предлагаме икономическия, социалния и политическия живот в България да се изградят на ново, както и да се приеме Закон за социалното изравняване.
  2. Да се създаде Инициативен комитет за подготовка, обсъждане и приемане на нов Обществен договор за отношенията между гражданите на страната и държавата, който договор да се приеме на Национален референдум, иницииран от Президента на България и който впоследствие да се вземе за основа за изготвянето на промени в Конституцията на Република България. Основното и главното в този нов Обществен договор следва да бъде приемането на Етични правила и норми, които напълно да съответстват на историческите традиции, на народопсихологията на живеещите на територията на страната, на нормите на православната етика; да бъдат гарантирани позитивните права на гражданите ,както и създаване на възможност те да изпълняват възложените им задължения и отговорности; да се изведат основните принципи на социално-пазарното стопанство, както и регулиращата роля на държавата за изпълнение на социалните ѝ ангажименти и тези на работодателите. В Обществения договор следва да се разпишат необходимите регламенти за пълното въвеждане в действие във всички сфери на обществено-икономическия живот на страната  на структурно-определящите принципи – „СВОБОДАТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА“, с гаранции за  тяхното балансирано и едновременно прилагане от всички и навсякъде, водещо към бленуваното единение на нацията.
  3. В Конституцията на България, както и в законовите и подзаконовите актове да се регламентира, че заемането на управленски позиции в държавата се осъществява само по строго определени правила, които задължават партиите, спечелили парламентарни и местни избори да издигат единствено кандидати, преминали през конкурси, провеждани от специалисти в дадената област, организационно членуващи в напълно автономни браншови структури към съответните политически партии. Предлагаме със закон да се въведе Система за стандарти за качеството на мениджмънта в държавното управление – GIMS 100  (Government Institutes Management Standards)  по аналогия на системата ISO 9000.
  4. Браншовите структури, предприемачите, малкият и среден бизнес и търговците, с подкрепата на обществените и политически организации на гражданите да инициират зануляване на дълговите пирамиди от държавен и корпоративен дълг и този на домакинствата. Това наше предложение е политическо и радикално, но то е и предупреждение към политическия и стопански елит на страната. Правим това предложение, изхождайки от предпоставката, че необезпечените от емитента пари, появили се след недобросъвестния отказ на американското правителство от златното покритие на долара като световно платежно средство и резервна валута, превърна фактически долара в пари без стойност т.е. във фалшиви пари, които се предоставят на нуждаещите се чрез различни деривативни форми на кредитиране. За да почне на чисто българската държава и всяко ново правителство, ако искат да бъдат успешни трябва да занулят дълговите пирамиди. Това наше предложение е и единственото възможно защитно действие срещу предстоящата девалвация с десетки проценти на долари, евро и йени в условията на приближаващ финансов Армагедон.

ПП МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) в съответствие с нашите Етични правила и водени от най-искрени и родолюбиви намерения се обръщаме с покана до всички български граждани, до гражданските и неправителствените организации, до политическите партии, до българските предприемачите, до индустриалците и търговците за участие в Национален форум за общи действия срещу фалшивия морал, фалшивата демокрация и фалшивите пари и за просперираща България и благоденстващ народ.

 

Делегатите на Конгреса на ПП МИР

София, 21.11.2020 г.

mir mir