fbpx
 

Партия МИР предлага икономическия, социалния и политическия живот в България да се изградят наново

ноември 22, 2020

Икономическият, социалният и политическият живот в България да се изградят на ново, както и да се приеме Закон за социалното изравняване – това предложи партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) по време на своя Конгрес.

От партия МИР предлагат също социално-пазарното стопанство да стане икономическата основа на българското общество.

„Социално-пазарното стопанство измъкна Германия от краха след Втората световна война и я превърна в една от най-силните работещи икономики в света и в силна социална държава. Целите му са пълната заетост на капитала и труда, устойчивото икономическо развитие, стабилните пари и свободното икономическо състояние. Предлагаме този успешен и доказан немски модел да бъде приложен и в България. Същността му се състои в съединяване на принципа на свобода на пазарите с принципа за социално изравняване и принципа на нравствена отговорност на всеки и на обществото“, каза лидерът на партия МИР Симеон Славчев. Той е категоричен, че тази е единствената адекватна на изискванията на съвременното общество и стопанство практика, която ще измъкне България от сегашната криза и безизходица.

В тази връзка от партия МИР предлагат да се направи широко обществено обсъждане на промени в Конституцията на България и законодателството, регламентиращи дейностите по прилагане принципите на социално-пазарното стопанство с регулиращата макроикономическа роля на държавата.

По време на Конгреса стана ясно, че партия МИР ще инициират създаването на  Инициативен комитет за подготовка, обсъждане и приемане на нов Обществен договор за отношенията между гражданите на страната и държавата, който да се приеме на Национален референдум, иницииран от Президента на България и който впоследствие да стане основа за изготвянето на промени в Конституцията на Република България.

„Основното и главното в този нов Обществен договор следва да бъде приемането на Етични правила и норми, които напълно да съответстват на историческите традиции, народопсихологията и на нормите на православната етика. Чрез новия Обществен договор да бъдат гарантирани позитивните права на гражданите, както и създаване на възможност те да изпълняват възложените им задължения и отговорности. Също така в него да се изведат основните принципи на социално-пазарното стопанство, както и регулиращата роля на държавата за изпълнение на социалните ѝ ангажименти и тези на работодателите“, подчерта Славчев.

Според МИРяните в новия Обществения договор трябва да се разпишат необходимите регламенти за пълното въвеждане в действие във всички сфери на обществено-икономическия живот на страната  на структуроопределящите принципи „СВОБОДАТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА“, с гаранции за  тяхното балансирано и едновременно прилагане от всички и навсякъде.

По време на своя Конгрес партия МИР предложи браншовите организации, предприемачите, малкият и среден бизнес и търговците, с подкрепата на обществените и политически организации да инициират зануляване на дълговите пирамиди от държавен и корпоративен дълг и този на домакинствата.

„Това наше предложение е политическо и радикално, но то е и предупреждение към политическия и стопански елит на страната. То е и единственото възможно защитно действие срещу предстоящата девалвация с десетки проценти на долари, евро и йени в условията на приближаващ финансов Армагедон“, подчерта лидерът на партия МИР Симеон Славчев.

От МИР припомнят, че през 2008 г. правителството на Исландия се отказа от изплащането на всички външни дългове, признавайки тези задължения като натрапени на страната от недобросъвестни кредитори.

„Изводът от действията на исландските власти е, че едновременното анулиране на всички дългови пирамиди въобще не е финансово безобразие, а е доказало своята висока ефективност бързо и просто разрешаване на огромен проблем. Още повече, че това решение вече е мълчаливо признато от Запада за напълно легално. За да почне на чисто българската държава и всяко ново правителство да бъде успешно, то трябва да се занулят дълговите пирамиди“, беше категоричен Славчев.

В специална декларация делегатите на Конгреса на ПП МИР се обърнаха с покана до всички български граждани, до гражданските и неправителствените организации, до политическите партии, до българските предприемачите, до индустриалците и търговците за участие в Национален форум за общи действия срещу фалшивия морал, фалшивата демокрация и фалшивите пари и за просперираща България и благоденстващ народ.

mir mir