fbpx
 

Общинският съветник на МИР в Приморско Стоян Василев настоява кметът да не ощетява с 1 млн. и 400 хил. общината | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

септември 28, 2020

Общинският съветник от ПП МИР в Приморско Стоян Василев иска общинския съвет да вземе решение, с което да задължи кмета на общината Димитър Германов да предприеме незабавно всички действия по събирането на дължимите от Кремиковци АД 1 400 629 лв.

Проблемът със задълженията на Кремиковци АД за неплатени местни данъци и такси към община Приморско е дългогодишен. Именно паради тази причина общинският съветник на ПП МИР Стоян Василев внася Доклад в общинския съвет на община Приморско с искане общинския съвет да задължи кмета на общината незабавно да предяви по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) неизплатените до момента от Кремиковци АД вземания. В своя доклад до общинския съвет Стоян Василев настоява също общинския съвет в Приморско да задължи кмета на общината незабавно да изиска от Синдика на Кремиковци АД, от НАП-отдел Несъстоятелност и от Съда по несъстоятелност – СГС да извърши продажба на имотите на дружеството на територията на Община Приморско, с което да бъдат изплатени дължимите към общината над 1 млн. и 400 хиляди лв.

„Абсолютно недопустимо е да бъдат предприети никакви действия от страна на кмета на община Приморско за събирането на тези средства, които се равняват на годишния бюджет на Китен“, каза общинският съветник от ПП МИР Стоян Василев. Той е категоричен, че кмета на общината Димитър Германов трябва незабавно да предприеме всички законови действия, за да могат да бъде събрана дължимата от Кремиковци АД сума.

„Такъв размер на задълженията изисква сериозни усилия, постоянни законови инициативи за събиране, нещо което не е направено от ръководството на община Приморско в доста дълъг период от 2008 до 2020 година“, каза още Стоян Василев и поиска кмета на община Приморско да даде отговор за това.

„Кремиковци АД е в несъстоятелност от месец юни 2008 г., а особеното на тази съдебна процедура е, че се извършва от Синдик под надзора на Съда и в изпълнение на решенията на Кредиторите. Вземанията на Кредиторите се предявява от кредиторите до синдика и същия ги приема или не ги приема. Ако ги приеме те се включват в сумата за изплащането и при всяко осребряване на имуществото в определена поредност и съразмерно се изплащат на съответния кредитор. За съжаление ръководството на община Приморско в лицето на кмета г-н Германов не е предявило вземанията на община Приморско, въпреки, че многократно е изпращал писма до Синдика и до НАП“, каза общинският съветник от ПП МИР Стоян Василев.

„С тези свои действия и бездействия на практика кметът Германов ощетява община Приморско с дължимите от Кремиковци АД над 1 млн. и 400 хиляди лв. Още по-неправилно е, че ръководството на общината не взима никакви мерки за незабавната продажба на имотите на Кремиковци АД, а този въпрос е оставен на синдика, който обаче отдава имотите в Приморско под наем, от което се генерират приходи. От тези приходи обаче не се погасяват задълженията към община Приморско, което за мен е безкраен процес на увреждане на интереса на общината и нейните жители“, беше категоричен общинският съветник на ПП МИР в Приморско Стоян Василев.

Той поставя въпроса защо 12 години до сега абсолютно нищо не е направено, за да могат да бъдат изплатени задълженията на Кремиковци АД към община Приморско.

„Защо обикновените жители на община Приморско трябва да плащат редовно своите такси и данъци, а се прави такъв скъп жест към Кремиковци АД, който на всичко отгоре ощетява всеки един от жителите на общината“, попита още Стоян Василев.

Той държи общинският съвет на Община Приморско да вземе съответните решения на своето заседание тази сряда (30.09.2020 г.) и да задължи кмета на общината веднага да предприеме всички законови действия за събирането на дължимите от Кремиковци АД суми.

„Надявам се общинските съветници в Приморско да защитят интереса на приморчани, нещо, за което са избрани и са положили клетва като общински съветници“, завърши общинският съветник на ПП МИР Стоян Василев.

 

mir mir