fbpx
 

ПП МИР предлага нов Обществен договор вместо Велико народно събрание

август 17, 2020

ПП МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) предлага да се подготви, обсъди и да се приеме чрез национален Референдум нов Обществен договор, който да залегне в основата на проект за нова Конституция на България.

Според партия МИР предложението на Бойко Борисов и ГЕРБ за избори на Велико народно събрание и промяна на Конституцията сега нито отговаря на обществените нагласи, нито ще реши който и да е от проблемите на българското общество, напротив – ще задълбочи институционалната криза. Според МИР с предложението за Велико народно събрание Бойко Борисов и ГЕРБ се опитват да спечелят време и да се задържат във властта, без да имат моралното право и доверието на българските граждани за това.

ПП МИР предлагат в новия обществен договор да бъдат заложени новите принципи за промяна на Конституцията, но те да бъдат широко обсъдени и приети чрез национален Референдум и едва след това да залегнат в проект за нова Конституция.

ПП МИР предлага в новия Обществен договор, а след това и в новата Конституция на България да се гарантират от държавата – права на безплатно образование и медицинско обслужване, на жилище, на чиста околна среда, на реален средноевропейски стандарт на живот, както и периоди на почивка и отдих за всички граждани. Според партия МИР само чрез тези промени в Конституцията на България ще могат да се създадат условия за генериране на високи приходи от производствена и търговска дейност, с които държавата справедливо да  осигури достоен живот за всички български граждани, особено на пенсионерите, социално слабите и хората в неравностойно положение. Само променя на Конституцията в частта ѝ за правата на гражданите може да гарантира връщането на нормалността в страната.

От ПП МИР предлагат също така да се изготвят и да се приемат единни обществени етични норми. Етиката регулира обществените и междуличностни отношения и е тази, която определя морала на отделния  гражданин да стане общовалиден и да се базира на традиционните ни български ценности. Според ПП МИР тези общоприети етични правила трябва да са в основата на правната система на държавата и на новия Обществен договор, който да се приеме с национален референдум и да е задължителен за изпълнение от политическата класа.

„Не може Бойко Борисов и ГЕРБ, които са загубили общественото доверие да предлагат промени в Конституцията на България. Изходът от ситуацията е един – незабавната оставка на правителството на Бойко Борисов, провеждането на честни избори чрез машинно гласуване и изготвяне на нов Обществен договор, който да се приеме чрез Национален референдум”, каза председателя на ПП МИР Симеон Славчев.

Той беше категоричен, че управляващите нямат общественото доверие да правят каквито и да било промени и в Изборния кодекс.

„Предложението на Бойко Борисов да се промени Изборния кодекс в частта му за машинното гласуване и да може да се гласува освен машинно и с хартиени бюлетини е пълен нонсенс. Необходимо е да окаже граждански натиск, за да не се променя Изборния кодекс в 12 без 1, което е ясен сигнал, че ГЕРБ се готвят за поред път да фалшифицират и подменят вота на българските граждани”, каза още лидера на партия МИР Симеон Славчев. Той призова също така народните представители да проявят държавническо поведение и да не подкрепят предложените от ГЕРБ промени в Изборния кодекс и Конституцията на България.

 

 

 

 

mir mir