fbpx
 

Симеон Славчев: Да съхраним народа и държавата си | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

август 16, 2020

Симеон Славчев, председател на ПП МИР пред вестник „Нова Зора“, в разговор с Минчо Минчев:

– Г-н Славчев, лидер сте на една от най-активните извънпарламентарни партии. Не бихте ли желали, преди да отговорите на въпроса ми, какви са целите на ПП МИР, да внесете яснота относно името. Струва ми се, че става дума за акроним. Не че имам нещо против тази жадувана думичка МИР?

– Да. Името е съставено от първите букви на такива понятия като морал, иновативност и родолюбие. Морал, защото това е най-дефицитната ценност на политическите организации в годините на прехода; инициативност, защото убедено твърдя, че целта ни е бъдещето на България, а към него са необходими нови пътища и ново съдържание в подхода за постигане на целта. Родолюбието е неизменната памет на кръвта, която тръгва от миналото, минава през настоящето и върви към бъдещето, за което говорим. Без тази непрекъсваема верига всяка крачка, и всяко усилие са безсмислени. Без България няма никакъв смисъл от усилията на такива като мен.

– В същността на всеки морал е истината. Какво е Вашето отношение към неподправената истина за България днес?

– Днес държавата ни е изправена пред едно от най-големите предизвикателства в своята история – да оцелее като държава, а българският народ да се съхрани напред във времето. Това е главната национална задача. Всичко, което се случи през последните 30 години в България доказва, че т.нар. политически елит няма качествата, морала, честа, няма елементарното чувство за справедливост, както и желание, и политическа воля да реши проблемите на българските граждани и  държавата България, за да заемат те мястото, което им се полага като строители на Европа, с принос в християнската цивилизация и общочовешкото развитие.

Една от основните цели на ПП МИР е да обедини огромния интелектуален и морален потенциал на нацията, за да бъде преустановен, набиращият все по-голяма сила процес на деградация в обществото.

– В началото на тази година, струва ми се, прочетох документ от името на Вашата партия, наречен Манифест. В него, доколкото си спомням, се предлагаха и конкретни стъпки, които трябва да бъдат направени от българското общество, без които не може да бъде върната държавата към Вашата обозначена цел.

Нека още веднъж се позовем на целта. Най-общо казано тя е нормалността, от която бе откъсната България в годините на този т.нар. преход.  Държавата в нашите представи е задължена да гарантира и да създаде онези оптимални възможности, необходими на своите граждани, за да могат те да реализират своя интелектуален потенциал в сферата на икономиката, политиката, науката и културата. Изпълнението на тази изключително важна задача oбаче, е възможно само при условие, че в управлението на тези сфери бъдат привличани морални хора, които едновременно с това са признати и доказани професионалисти и експерти.

ПП МИР приема за свое задължение да наложи правилото всяка кандидатура за управленска позиция в страната да се избира след съгласуване с браншовите и професионалните обединения по съответните направления на дейност.

– Какви според Вас са първите стъпки за връщането на „нормалността“ в държавата, както Вие се изразявате?

– Като първа стъпка ПП МИР предлага незабавно въвеждане на машинното гласуване, още на следващите избори, така както е записано в закона.

– Мислех, че ще ми говорите за човешкия фактор…

Нали разбирате, че той не може да бъде променен, ако не бъдат проведени честни избори в България. А гаранция за тях е машинното гласуване. Само по този начин може да се гарантира чесността на вота на българските граждани и няма да се изкривява политическата картина, както това се прави вече повече от 30 години.

Като втора стъпка ПП МИР предлага да се подготви, обсъди и да се приеме нов Обществен договор, който да залегне в основата на проект за нова Конституция на България. Освен това, незабавно да се подготвят изменения в Конституцията на България от 1991 г., в частта й за правата на гражданите, като се промени коренно заложеният в нея подход, основан на чужди цивилизационни модели. Ако искате, наречете ги дори проамерикански. Не го казвам като идеологическа щампа. Не, те просто са основани на протестанската етика, която в голяма степен е неприложима към извечните ценности на българския народ: взаимопомощ, съборност, колективизъм… Това означава, че трябва да се въведат отново и да бъдат гарантирани от държавата, а не само декларирани, правата на безплатно образование, здравеопазване, правото на труд и жилище, на чиста околна среда, на реален средноевропейски стандарт на живот, както и периоди на почивка и отдих за всички граждани. Само по този начин политическата класа ще бъде принудена да организира и управлява страната така, че да създава условия за генериране на високи приходи от производствена и търговска дейност, с които държавата справедливо да осигурява достоен живот за българските граждани, особено на пенсионерите, социално слабите и хората в неравностойно положение.

– Но  само протестанската етика ли ни доведе дотук? Няма ли конкретни виновници за днешното състояние на държавата и обществото?

– Сега ще Ви отговоря с пример. като следваща стъпка ПП МИР предлага да бъдат подведени под наказателна отговорност всички участвали в подготовката, приемането, реализацията и продължаващото изпълнение на т.нар. „Програма Ран-Ът“ в България. Тази престъпна програма доведе България до национална и демографска катастрофа, както и до драстично обедняване на българския народ. Успоредно с това „Програмата Ран-Ът“ доведе България до загуба на международен престиж и нанесе крайно тежки поражения на националната сигурност на страната. Затова нашата партийна решимост е  всички, участвали в подготовката, приемането, реализацията и продължаващото изпълнение на това национално предателство, да бъдат незабавно подведени под отговорност и да понесат своето заслужено наказание.

– Как според Вас може да се осъществи промяната в България?

– На първо място трябва да се изготвят и да се приемат единни обществени етични норми. Етичният кодекс ще регулира обществените и междуличностните отношения и е тази норма, която ще определя морала на отделния гражданин. За да стане общовалиден,  той трябва да се базара на традиционните български ценности. И ние ще укрепваме тъкмо тях. Общоприетите етични правила, за които говоря, трябва да са в основата и на правната система на държавата, както  и на новия Обществен договор, който би следвало да се приеме с национален референдум, и който да е задължителен за изпълнение от т.нар. политическа класа.

ПП МИР е първата българска партия, която прие свои Етичните правила и норми, базирани на духовността и националната традиция, и предлагаме те да бъдат възприети от българското общество и от политическия елит на България.

На следващо място ПП МИР предлага в България да бъде въведена система за контрол на качеството на управлението на страната. В епохата на цифровизацията това не би било трудно. Тези качествени критерии, трябва да измерват и дават реална представа на обществото за ефективността на хората в управлението. Група млади учени и специалисти разработиха вече такава система (GIMS 100 – Government Institutes Management Standarts), която по същество представлява първата пълноценна система за стандарти за качество на управлението. Не на последно място ПП МИР предлага да се въведе мандатност (до 2 мандата) за всички публични избираеми длъжности (общински съветници, кметове, народни представители).

Чрез тези конкретни стъпки ПП МИР прави на практика заявка за нов стил и най-вече за нов морал в българската политика.  Позволявам си да  призова всички честни, мислещи, дейни и морални българи да се обединят около предложените  от нас първи стъпки, за да променим с дружни усилия 30-годишното статукво в управлението на България.

– Интересно говорите, но все пак, бих искал да попитам каква по-точно е идеологията на ПП МИР?

– За да е здраво и устойчиво едно общество, в него не трябва да съществува дисбаланс между справедливостта и свободата. Идеологията на  ПП МИР изповядва разбирането, че трябва да има баланс между справедливост и свобода, което ще даде на българите възможността да си избират само онова управление, което ще им гарантира достойно съществуване и неограничени възможности за личен успех и развитие.

– Забелязах на протестите ваши плакати и лозунги. Какво е Вашето мнение за този взрив на гражданската енергия и мислите ли, че могат да бъдат постигнати заявените цели и искания?

– ПП МИР не само подкрепя, но и всекидневно участва в гражданските антиправителствени протести. Нещо повече, ние сами, в началото на февруари месец, тази година, организирахме протести и палатков лагер пред Министерския съвет, с искане за спазването на закона и незабавното въвеждане на машинното гласуване. Тогава ПП МИР обяви първата си национална кауза провеждане на местни избори в България чрез машинно гласуване. Постигнахме успех в своите настоявания и Министерският съвет взе решение, следващите избори да се проведат чрез машинно гласуване. Проблемът е, че от тогава до сега минаха 6 месеца, а правителството все още не е привело в действие собственото си решение. Поради тази причина, в сряда, 12-ти август, от 10 часа, ПП МИР организира граждански протест пред Министерския съвет.  Нашето  искане е да се спази закона за машинното гласуване и незабавно да бъдат предприети действия за неговата реализация за предстоящите парламентарни избори. Другото наше искане е за незабавната оставка на правителството, което няма нито моралното право, нито доверието на българските граждани, за да продължи да управлява страната.

Убеден съм, че този път гражданската енергия ще успее, защото този протест е различен от всички други. А той е различен, защото е морален. Именно затова една от най-младите български партии МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) се обръща към всички честни, дейни и морални българи, които са готови с дела да помогнат на Родината ни да се възроди.

Призоваваме ви да обединим силите, знанията, опита, дръзновението и смелостта си и да поведем битка за нашето настояще и най-вече за бъдещето на нашите деца и внуци.

 

Симеон Славчев е роден на 14.06.1978 г. в град Варна. Средното си образование завършва в 34-то СОУ „Стою Шишков“ в гр. София с профил история, литература и философия. Висшето си образование завършва в Техническия университет – София и е инженер-магистър по „Индустриален мениджмънт“. Завършил е „Академия за социална политика“ на Института за социална интеграция и има придобита допълнителна професионална квалификация по „Управленски умения“. Специализирал е „Политически мениджмънт“ в Българското училище за политика към Нов български университет. Има повече от 15 години управленски опит, като мениджър и управител на фирми и ръководител на международни проекти.
Общински съветник в Столичния общински съвет мандат 2015-2019, инициатор, учредител и председател на политическа партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие). Владее немски, английски и руски език. Женен с едно дете.

mir mir