fbpx
 

Иван Гавалюгов остава кмет на Ботевград | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

май 18, 2020

ВАС обезсили решението във връзка с правомощията на кмета на Ботевград

Върховният административен съд обезсили решение №102 от 20.01.2020 на Административен съд София област, с което е отменен отказът на ОИК – Ботевград да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на Ботевград от ПП МИР Иван Гавалюгов. Със същото решение се прекратява изцяло производството по делото.

Производството пред Административен съд София област е образувано по оспорвания на политическа партия „Обединена социалдемокрация“ и политическа партия „Движение Инициатива за Ботевградска община“ срещу решение № 232/27.12.2019 г. на ОИК-Ботевград.

Припомняме, че на 27 декември 2019 г. Общинската избирателна комисия с 9 срещу 4 гласа не прекрати правомощията на кмета.

Върховните съдии приемат, че двете политически партии, подали жалбата пред първоинстанционния съд нямат правен интерес, тъй като нямат самостоятелни представители в Общинския съвет, което по закон е изискване за допустимост на производството. Поради тази причина Административен съд – София област е следвало да остави оспорването без разглеждане и да прекрати съдебното производство.

„Съдебното произнасяне по съществото на спора, а именно отразява ли се установеният конфликт на интереси по отношение на Иван Гавалюгов на правото му да изпълнява правомощията на кмет на община Ботевград и респективно правилно ли е решението на ОИК Ботевград, е недопустимо, тъй като това решение, като необжалвано в законоустановения срок от надлежни страни с правен интерес, е влязло в сила. Предвид изложеното, недопустимото съдебно решение следва да бъде обезсилено“, пишат в мотивите си върховните съдии.

Решение на ВАС по административно дело 1704 от 2020 г. е окончателно.

„Справедливостта възтържествува. Честитя победата на всички ботевградчани и всички МИРяни. Заедно и смело продължаваме битката за справедливост в България“, каза председателят на ПП МИР Симеон Славчев след като стана ясно, че първия избран кмет на партията остава на своя пост.

mir mir