fbpx
 

Симеон Славчев пусна сигнал до ДАНС за корупционна схема на Столична община | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

април 24, 2020

Председателят на ПП МИР Симеон Славчев пусна сигнал до ДАНС във връзка с реконструкцията и модернизацията на трите пречиствателни станции в София  Панчарево, Бистрица и Кубратово, стопанисвани от Софийска вода.

 

„Осигуряването на питейна вода е национална стратегическа дейност към сектор „Водни ресурси“ и е недопустимо и необосновано използване на европейски и национални средства само за пречиствателните станции и канализацията. Имайки предвид големите проблеми във ВиК сектора и необходимостта от огромни инвестиции за подмяна на водопреносната мрежа, фактът, че не се предвиждат средства за доизграждане на водопроводната мрежа или нейната подмяна поради изтекъл срок на годност и лошо състояние е или форма на непрофесионализъм, или корупционна схема”, пише в своя сигнал до ДАНС Симеон Славчев.

Бившият общински съветник в Столичния общински съвет посочва, че в разработения проект „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“  по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) проектантите са установили, че е необходима цялостна реконструкция на водопроводната мрежа за населени места в столичните райони Надежда, Витоша и Връбница. Установено е също така, че  районите Красно село, Подуяне, Изгрев, Лозенец, Панчарево, Възраждане, Слатина, Триадица, Красна поляна, Илинден, Искър и Овча купел имат необходимост от частична реконструкция на водопроводната мрежа. Но за това средства не са предвидени, а ще се изразходят 48 276 806 лв. без ДДС за реконструкцията и модернизацията на добре работещите пречиствателни станции Панчарево и Бистрица.

„Видно е, че самите проектанти си противоречат, тъй като за добре работещите питейни пречиствателни станции Панчарево и Бистрица се дават огромни средства, а за водоснабдителната мрежа на София, която е в лошо състояние не е предвиден нито един лев. Нещо повече – проектирани са СМР и машини за целия проектен капацитет на ПСПВ Панчарево и ПСПВ Бистрица, което е излишен инвестиционен разход, което ще доведе до по-високи експлоатационни разходи, амортизационни отчисления и повишаване цената на водата в София”, пише още Симеон Славчев в своя сигнал до ДАНС.

Той обръща също така внимание, че проектът „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“  по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“(ОПОС)“ не отговаря на препоръчаните  изменения  в Европейската директива за питейните води, където приоритет е намаляването на загубите на вода във водоснабдителните системи.

„Поради всички тези причини е необходимо ДАНС да извърши проверка на всички предвидени инвестиции за трите софийски пречиствателни станции Панчарево, Бистрица и Кубратово, защото така подготвени проектите доказват или непрофесионализъм, или сериозна корупционна схема”, категоричен е председателят на ПП МИР Симеон Славчев.