fbpx
 

ПП МИР поздрави българските младежи с Международният ден на младежката солидарност | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

април 24, 2020
Днес е Международният ден на младежката солидарност.
Празникът се отбелязва за първи път през 1957 г. по инициатива на Световната федерация на демократичната младеж и на Международния студентски съюз.
Този ден е още една причина да се привлече вниманието на държавните служители, обществеността и медиите върху младежта.
Обединяването на усилията на младите хора, гражданските и неправителствените организации, както и на всички, които не са безразлични за бъдещето на своите деца и внуци, ще засили обществения контрол върху спазването на правата и развитието на младите хора.
Нека всички ние да бъдем солидарни не само с младежите, но и помежду си!
ПП МИР поздравява всички български младежи с Международният ден на младежката солидарност!
Бъдете здрави, единни и солидарни!
ПП МИР