fbpx
 

България чества 141 години от приемането на Търновската конституция | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

април 16, 2020
Днес България чества 141 години от приемането на Търновската конституция.
На 16 април 1879 г. представителите на българския народ, събрани в старата българска столица, приемат Търновската конституция. Тя е първият български основен закон – възродил България за нов политически живот, проправил пътя й към модерната европейска държавност.
Търновската конституция е израз на политическа воля, мъдрост и родолюбие, които създателите на първата българска Конституция ни завещаха.
Днес, когато в България липсва политическа воля, мъдрост и консенсус за решаване на проблемите на българските граждани и изготвянето на нови национални цели и приоритети, повече от всякога България се нуждае от една нова, истинска и най-вече българска Конституция. Такава, която да отговори на ценностите на Търновската конституция и допринесе за връщането на морала, родолюбието и справедливостта в България.

ПП МИР настоява незабавно да се подготвят  изменения в Конституцията на България от 1991 година в частта ѝ за правата на гражданите, като се промени коренно заложеният в нея проамериканския подход и се въведат отново гарантирани от държавата, а не само декларирани, права на безплатно образование и медицинско обслужване, на жилище, на чиста околна среда, на реален средноевропейски стандарт на живот и периоди на почивка и отдих за всички граждани. Само по този начин политическата класа ще бъде принудена да организира и управлява страната така, че да създава условия за генериране на високи приходи от производствена и търговска дейност, с които държавата справедливо  да  осигурява достоен живот за всички български граждани, особено на пенсионерите, социално слабите и хората в неравностойно положение.

Като първа крачка ПП МИР предлага да се подготви, обсъди и да се приеме нов Обществен договор, който да залегне в основата на проект за нова Конституция на България.
Честит празник, българи и родолюбци!
Честит празник на всички български юристи!
Да живее България!
ПП МИР