fbpx
 

ПП МИР предлага пакет от икономически и социални антикризисни мерки | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

април 3, 2020

След здравните мерки, които Националния предизборен щаб и Министерски съвет предприема, е необходимо да бъдат взети финансови и социални мерки, тъй като пандемията от COVID-19 освен здравни, причинява и огромни икономически и социални щети. Ако правителството не вземе незабавни мерки, то много скоро българската икономика ще изпадне в рецесия, а това ще доведе след себе си и огромна социална криза. Това се казва в позиция на политическа партия МИР.

Във връзка с извънредната ситуация в страната политическа партия МИР предлага на Националния предизборен щаб и Министерски съвет да приемат антикризисни мерки в икономическата и социалната сфера, с които да се подпомогнат всички български домакинства, малкия и среден бизнес, всички самонаети лица и нуждаещи се.

ПП МИР предлага следните антикризисни мерки:

 1. Държавата да поеме за период от 3 месеца 100% от сумите по брутните месечни възнаграждения и осигуровките на работниците и заетите във всички сектори, които са спрели своята дейност заради заповедта на министъра на здравеопазването (туризъм, ресторантьорство, самонаети, занаятчии, транспорт, логистика, култура, производства и всички останали).
 2. Да се предоставят безплатни комплекти с храни и стоки от първа необходимост на всички социално слаби домакинства, възрастни хора, на хора и деца с увреждания, безработни и всички български граждани, които имат нужда и не могат да покрият разходите си за продукти от първа необходимост.
 3. Да се индексират с 10 % всички пенсии, държавни и социални помощи.
 4. Държавата да предостави на всяко българско домакинство ваучер на стойност 400 лв., с който да могат да се закупят хранителни стоки и продукти. С ваучерите да могат да се закупят само и единствено хранителни стоки и произведени в България. Така освен домакинствата ще се подпомогнат и българските производители.
 5. Държавата да поеме за период от 6 месеца здравните осигуровки на всички български граждани, които нямат такива, за да могат те да получават пълния обем медицинска помощ.
 6. Да се въведе данъчна ваканция за всички видове данъци и такси за период от 3 месеца за всички физически и юридически лица.
 7. Да се премахне корпоративния данък за 2020 година. Тази мярка ще облекчи бизнеса от една страна в краткосрочен план и успоредно с това ще го стимулира да инвестира в производствени мощности и оптимизация на дейността си. Инвестициите са най-важния фактор за бързото излизане и възстановяване от кризата.
 8. Да се замрази за период от 3 месеца плащането на всички кредити (на физически и юридически лица) към банки и други финансови институции, както и на всички лизинги, като към тях да не се начисляват наказателни лихви и лихви за просрочие за същия период.
 9. Държавата чрез Българската банка за развитие и всички други търговски банки да отпусне безлихвени заеми с гратисен период от 1 година за всички малки, средни и големи предприятия без изключения. След 1 година да започне изплащането на заемите с максимална лихва от 1% и главница. Държавата да гарантира до 90% от сумите за безлихвените заеми пред търговските банки.
 10. Да се създаде онлайн платформа за стимулиране и рекламиране на експорта на българските прoизводители.
 11. Да се стимулира чрез специален фонд и грантове развитието на онлайн търговията на стоки и услуги в България.
 12. Незабавно да започне да функционира електронното правителство, което ще улесни не само малкия и среден бизнес, но и всички български граждани.

Антикризистните мерки, които ПП МИР предлага в икономическата и социалната сфера от една страна ще подпомогнат в извънредната ситуация всички български домакинства, малкия и среден бизнес, всички самонаети лица и нуждаещи се и ще подпомогнат и стимулират българската икономика по време и след извънредната ситуация от друга страна. Всеки един лев даден от държавата на българските домакинства и бизнеса ще се върне обратно в българската икономика и така тя много по-лесно ще излезе и възстанови от кризата, предизвикана от последиците от COVID-19.

Политическа партия МИР настоява правителството незабавно да предприеме този комплекс от мерки и действия, които ще подкрепят малкия и среден бизнес и ще гарантират доходите на българските граждани.