fbpx
 

ПП МИР предлага мерки за оптимизиране на процеса за справяне с коронавируса в България | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

април 2, 2020

Най-младата българска партия предлага да се изработи онлайн портал – stopkoronavirus.bg, който да играе ролята на Система за цифров пропуск и който да замести сега действащата и неефективна система с попълването на декларации

Във връзка с предложението на Министерски съвет за удължаване на извънредната ситуация в България с един месец заради пандемията от коронавируса, ПП МИР предлага на Националния оперативен щаб и на Министерски съвет конкретни мерки, които да оптимизират процеса по справяне с COVID-19.

ПП МИР предлага на Националния оперативен щаб да вземе следните решения:

  1. Да раздели българските граждани по групи, като за всяка група има различни критерии и мерки, които се прилагат.
  2. На база на това да разреши на всички граждани в активна и трудоспособна възраст да ходят на работа при строг контрол и като спазват строго всички хигиенни условия и инструкции на щаба. Така голяма част от българите ще запазят своите работни места, своя доход и ще могат да изхранват и да се грижат засвоите семейства. Също така с облекчения режим за трудоспособните българи ще се съхрани работеща българската икономика и ще се запази нормалния обмен на стоки и услуги в страната.
  3. Да забрани на всички рискови групи – хора над 65 годишна възраст, и такива с хронични и други рискови заболявания да излизат извън домовете си за период от 21 дни, като чрез доброволци и социалния патронаж им подсигури всички необходими хранителни продукти и лекарства.
  4. Да се изработи и пусне онлайн портал – stopkoronavirus.bg, в който всички граждани да се регистрират, когато излизат от своите домове, отиват на работа или пътуват извън населено място където живеят или работят. Този онлайн портал ще играе ролята на Система за цифров пропуск и ще замести сега действащата и неефективна система с попълването на декларации и представянето им на съответните КПП-та. Регистрацията в онлайн портала да бъде задължително и всеки регистрирал се да получава електронен код, който при поискване да предоставя на контролните органи. Всички данни от електронния портал да бъдат интегрирани в база данни на МВР, така че когато някой бъде спрян от органите на реда те бързо и лесно чрез своите таблети да проверят, дали той е направил своята онлайн регистрация. Чрез онлайн регистрацията в портала ще отпадне необходимостта от КПП-та, където в момента се чака средно по един час, докато пътните полицаи проверят и вземат декларациите на всеки. Контрола на регистрацията ще може да се осъществява без КПП-та, където първо полицаите са изложени на риск и второ се губи огромен ресурс (човешки, времеви и финансов) при стоенето на опашка пред КПП-то.
  5. При установяване на коронавирус при деца да се издава болничен за периода на карантината на един от родителите на детето. По този начин родителя ще може да се грижи за детето и успоредно с това няма да загуби своето работно място и доход.

Предлаганите от ПП МИР мерки ще оптимизират процеса за спряване с коронавируса в България. Успоредно с това те ще предпазят всички рискови групи от заразяване с коронавирус и ще облекчат режима за всички хора в активна възраст по-голямата част от които имат микро, малък и среден бизнес или са самонаети лица. По този начин всички те при много строг контрол и спазване на всички хигиенни изисквания и инструкции на Националния оперативен щаб ще могат да ходят на работа, а българската икономика няма да изпадне в рецесия, а България във финансова и социална криза.

ПП МИР предупреждава, че ако Националния оперативен щаб и Министерски съвет не предприемат тези мерки и не облекчат режима на работа и предвижване на активната част от населението, то риска българската икономика, а от там здравната, социалната и финансовата система да се сринат е огромен.

ПП МИР припомня, че Националния оперативен щаб и Министерски съвет в условия на извънредна ситуация в България носят изключително голяма отговорност не само за овладяването и спирането на разпространението на коронавируса в страната, но и за икономическите, финансовите и социалните последици от всички мерки и действия, които се предприемат по време на извънредната ситуация.

Според ПП МИР удължаването на извънредното положение в България трябва много добре да се обмисли, защото то ще убие напълно малкия и среден бизнес, самонаетите лица, здравната, социалната и финансовата система, както и всички българи, които живеят на ръба на своето оцеляване.

ПП МИР за пореден път настоява за връщане на Закона за управление на кризи, който регламентира не само действията на институциите при кризи, но и извършваха превантивните мерки, които се прилагат в различни ситуации, в това число кризисни и извънредни.

Управлението при кризи е част от националната сигурност на България и ПП МИР призовава незабавно Народното събрание да актуализира и да приеме Закон за управление на кризи.

ПП МИР настоява също така Министерски съвет да разгледа и да приеме 10-те мерки за подкрепа на микро, малките и средните предприятия, които партията предложи още в самото начало на извънредната ситуация в страната.