fbpx
 

Иван Гавалюгов призова общинските съветници да продължат да решават проблемите на Ботевград, въпреки извънредната ситуации | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

март 29, 2020

Редовното заседание на Общински съвет – Ботевград се проведе в присъствието на 15 от съветниците. Те обаче бяха достатъчни, за да се осигури необходимият кворум. За да се осъществи заседанието бяха предприети съответните мерки за безопасност, препоръчани от кризисния щаб. Преди влизане в заседателната зала, след дезинфекция на помещението, всеки от присъстващите получи лични предпазни средства. Осигурено бе и препоръчителното разстояние между съветниците и те бяха разположени на необходимата дистанция един от друг. Заседанието премина без присъствието на граждани, за да бъде спазена препоръката за избягване на струпването на хора. Председателя на общинския съвет д-р Илин Черняшки изказа благодарност към присъстващите съветници и съобщи, че е получил писмени уведомления от групите съветници от ГЕРБ и ДИБО, че няма да присъстват на редовното заседание заради мерките срещу разпространението на COVID-19. Съветниците Дамян Маринов и Спасен Ценов от групата на ПП МИР са подали писмени заявления, с които съобщават, че отсъствието им е наложително, поради неотложни лични ангажименти. Цветанка Арбова е съобщила, че е извън страната, а Георги Георгиев е представил амбулаторен лист, с който заявява, че отсъствието му е по здравословни причини. Председателят изрази разбирането си към отсъстващите съветници, но подчерта своята благодарност към присъстващите. Той заяви, че не трябва да се допуска работата на Общинския съвет да бъде блокирана, въпреки тревожната ситуация. След като бяха изчерпани докладните, съветниците обсъдиха мерките срещу разпространението на коронавируса на територията на общината. Съветникът Цветан Миньовски предложи да бъдат предприети по-сурови мерки срещу нарушителите на задължителната карантина, за да бъде сведен до минимум броят на нарушителите. По повод отсъствието на голяма част на общинските съветници кметът Гавалюгов заяви, че няма ограничения или забрани за провеждане на заседания на Общински съвет. Има инструкции в официално писмо от министъра на здравеопазването, с което призовава при възможност да не се провеждат заседания, а когато такива са необходими да се спазват съответните превантивни мерки. „В повечето общини има необходимост от провеждането на заседания, тъй като трябва да се вземат важни решения в компетенцията на Общинския съвет. Всички предпазни средства бяха осигурени и мерките бяха спазени на заседанието. Дори при пълен състав на Общинския съвет може напълно спокойно да се заседава в тази зала при дистанция поне 2 метра. Ограничихме достъпа на външни лица до сесията, за да се осигури необходимата дистанция между общинските съветници. Няма никаква законова причина да не се състои заседанието на Общински съвет-Ботевград“, заяви кметът Гавалюгов и подчерта, че много обществени организации и институции не прекъсват своята работа по време на извънредното положение, а напротив, те са изключително необходими дори повече в този момент. „Общински съвет е един от най-важните органи на местното самоуправление. Изобщо не мога да си помисля, че местния парламент ще прекрати работа“, каза още градоначалникът и отбеляза риска да не се проведе заседанието, поради липсата на кворум и вследствие на това да не бъдат взети важни решения. Кметът Гавалюгов отправи призив към съветниците да преосмислят своето положение и да покажат на цялата общественост, че те са лидерите на това общество и те са призваните да решават проблемите на община Ботевград, особено във важни и тежки извънредни ситуации. „Със сигурност няма да спре работата на Общинския съвет и Общинска администрация по време на действие на извънредното положение, което се очертава да продължи още известно време. Има казуси, които изискват своевременната реакция на този орган за местно самоуправление“, каза в заключение кметът Гавалюгов.