fbpx
 

ПОЗИЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ «МИР» /МОРАЛ, ИНИЦИАТИВНОСТ, РОДОЛЮБИЕ/ | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

февруари 17, 2020

По отношение на публикации в медиите, касаещи г-н Атанас Мавродиев, издигнат,  подкрепен и легитимно избран за общински съветник от Политическа партия «МИР» в община Стамболийски, обл. Пловдив заявяваме:

–        Политическа партия «МИР» застава зад г-н Атанас Мавродиев, като законно избран кандидат на партията за общински съветник в Община Стамболийски.

–        Политическа партия «МИР» вярва в нравствените и професионални качества на г-н Мавродиев и оценява високо неговата дългогодишна дейност като общественик в полза на община Стамболийски. Припомняме, че г-н Мавродиев не веднъж е сезирал компетентните институции за корупционни практики на територията на общината .

–        Предвид публикуваните медийни материали , отнасящи се до образувани съдебни производства срещу г-н Атанас Мавродиев, ние от Политическа партия  «МИР» вярваме, че компетентните институции ще се отнесат с необходимото внимание и справедливо ще постановят своите актове.

 

Дата: 17.02.2020г.

Гр. София