fbpx
 

Марио Христов | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

януари 30, 2020

Д-р инж. Марио Николов Христов е роден на 27 август 1954 в Оряхово.

Той е машинен инженер специалност “Двигатели с вътрешно горене”; дипломиран патентен специалист; докторска дисертация на тема “Методи и модели за системно проектиране на технологични иновации”; магистър по право; лицензиран оценител на дълготрайни нематериални активи; БГ представител по индустриална собственост за изобретения, марки и дизайни; европейски представител за изобретения, марки и дизайни; от 1999г. е секретар на Съюза на изобретателите в България; от 2009г. е председател на Съюза на изобретателите в България.