fbpx
 

Марио Биков | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

януари 30, 2020

Марио Биков е роден през 1967 г. в гр. Сандански.През 1986 г. завършва средно образование в Благоевград, след което отбива задължителната тогава военна служба от 1986 до 1988 г.  От 1988 до 1993 г. завършва специалността “Специална педагогика” в педагогическия факултет на ВПИ Благоевград. От 1993 г. до 1998 г. завършва специалността “Право” в ЮЗУ “Неофит Рилки”. От 2000 г. работи като адвокат. През 2002-2003 г. е главен секретар на Община Благоевград. Два мандата е общински съветник в Община Благоевград. Към момента упражнява професията си на адвокат.

Женен, с три деца.