fbpx
 

Камен Кръстев | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

януари 30, 2020

Д-р Камен Кръстев е магистър по “Счетоводство и контрол”, магистър по “Застраховане”, притежава следдипломна квалификация по “Застрахователен мениджмънд”, доктор по “Икономика” и преподавател в ПУ “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив. В своята кариера, дълги години е заемал ръководни постове в различни компании от финансовата област, най-вече в застраховането и пенсионното осигуряване.

Д-р Кръстев е бил ангажиран и в регионалния мениджмънт на една от големите международни застрахователно брокерски компании.

През годините има издадени редица научни публикации, статии и учебник. Бил е консултант по финансовите въпроси на редица печатни издания. Подготвени са и предстои издаването други учебници и книги.

Д-р Кръстев владее отлично английски и руски език, включително бизнес и специализираните термини на двата езика.
Интересите му са насочени в областта на икономиката, образованието и демографията.
Любима фраза: „Напред народността не пада там гдето знанието живей.”