fbpx
 

Емил Димитров | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

януари 30, 2020

Връзка с научни и културни общности ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

 

 

Емил Емилов Димитров е роден на 07.04.1970г. в София в семейството на великият български певец Емил Димитров. Завършил е Държавната Консерватория „Панчо Владигеров”, с асистент на Проф. Д. Палиев. Преквалификация и допълнително професионално обучение получава ЮЗУ „Неофит Рилски”, правно-исторически факултет със специалност публична администрация.

Женен с едно дете.

Участва активно в обществено политическия живот на страната и до момента работи за развитие принципите на модерното гражданско общество. Като член на НС на Национално движение Русофили работи за постигане на широк информационен, научен, културен и духовен обмен между България и Русия, утвърждаване на общия славяно-православен и културно-цивилизационен модел.

Като Председател на Фондация Емил Димитров работи за опазването, развитието и утвърждаването на духовните ценности в българското гражданско общество чрез съхраняване и популяризиране българските изкуство и култура.

Работи и подпомага защитата на авторски и сродни права. Композира и продуцира музикални и видео-продукции, стимулира развитието на българската музика.

Като учредител на асоциация “ПРИЯТЕЛИ НА АФРИКА” полага усилия за запазване и развитие на традиционните икономически и културни отношения на България със страните от Африканския континент и Близкия изток.